Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Leis an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) maoinítear gníomhaíocht sheachtrach an Aontais, rud a chuireann ar chumas an Aontais Eorpaigh seasamh go héifeachtach lena luachanna agus lena leasanna ar fud an domhain agus iad a chur chun cinn.

Le cláir gheografacha ICFCI cuirtear comhar le tíortha comhpháirtíochta chun cinn sna réigiúin seo a leanas:
• Comharsanacht na hEorpa (€19.32 billiún)
• an Afraic fho-Shahárach (€29.18 billiún)
• an Áise agus an tAigéan Ciúin (€8.48 billiún)
• Críocha Mheiriceá agus Mhuir Chairib (€3.39 billiún).

Tacaíonn an clár freisin le soghluaisteacht foghlama chuig tríú tíortha, ó thríú tíortha nó eatarthu faoin gclár Erasmus+, chomh maith le comhar agus idirphlé beartais maidir le hoideachas agus cultúr.

Total budget
€79.5 billiún
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Seiceáil an glao ar thograí
Who can apply
Bíonn na critéir incháilitheachta éagsúil ag brath ar chláir shonracha/gníomhaíochtaí sonracha.
No. of partners needed
Féach an treoirleabhar maoiniúcháin chun tuilleadh eolais a fháil
Type of support
How to access
Braitheann sé ar chláir/gníomhaíochtaí sonracha
Total initiative budget
€60.38 billiún
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4