Skip to main content

Culture and Creativity

Potprogram KULTURA programa Kreativna Europa

Podupiranje i promicanje europskog kulturnog sektora

Slide

Potprogram Kultura programa Kreativna Europa podupire širok raspon kulturnih i kreativnih sektora, među kojima su:

  • arhitektura
  • kulturna baština
  • dizajn
  • književnost i izdavaštvo
  • glazba
  • izvedbene umjetnosti.

Potprogram Kultura potiče suradnju i razmjenu među kulturnim organizacijama i umjetnicima u Europi i izvan nje. Cilj je programa Kreativna Europa:

  • poticati umjetničko stvaralaštvo i inovacije
  • poduprijeti promicanje i distribuciju europskih sadržaja u cijeloj Europi i izvan nje
  • pomoći umjetnicima da pronađu prilike za stvaranje i izvedbu preko granica
  • poticati digitalnu i ekološku tranziciju europskih kulturnih i kreativnih sektora.

Mogućnosti financiranja u okviru potprograma KULTURA

Tagged in:  Kreativna Europa