Skip to main content

Culture and Creativity

Europske platforme

Program Kreativna Europa podupire platforme za subjekte u kulturnom sektoru koje promiču nove umjetnike i potiču istinski europsko planiranje kulturnih i umjetničkih djela.

Potpora europskim platformama

Program pruža financijsku potporu europskim platformama koje:

  • potiču mobilnost i vidljivost stvaratelja i umjetnika, posebice onih koji nisu toliko poznati na međunarodnoj sceni
  • podupiru istinski europsko planiranje kulturnih i umjetničkih aktivnosti tako što olakšavaju pristup kulturnim djelima iz drugih europskih zemalja putem međunarodnih turneja, događanja, izložbi, festivala itd.
  • pridonose razvoju publike i osiguravaju vidljivost europskih vrijednosti i različitih kultura.

Saznajte više o platformama koje su primale potporu u okviru prethodnog programa Kreativna Europa (2014. – 2020.).

Pravo na financiranje

Prijaviti se mogu organizacije aktivne u kulturnim i kreativnim sektorima. Pojedinci se ne mogu prijaviti.

Saznajte više o postupku prijave

Više informacija o europskim projektima suradnje i drugim pozivima na podnošenje prijedloga u sklopu potprograma Kultura u okviru programa Kreativna Europa možete saznati ovdje.

Detaljnije informacije o postupku prijave bit će pravodobno objavljene na internetskoj stranici Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu, kao i u odjeljku za pozive na podnošenje prijedloga i putem deskova programa Kreativna Europa.

 

Tagged in:  Kreativna Europa