Skip to main content

Culture and Creativity

Paneuropski kulturni subjekti

Ovim novim djelovanjem u okviru programa Kreativna Europa želi se pružiti potpora kulturnim subjektima s velikim geografskim dosegom (kao što su orkestri), kojima je cilj mladim iznimno nadarenim umjetnicima ponuditi prilike za osposobljavanje, profesionalizaciju i nastup.

Potpora dopiranju do mlade publike putem događanja uživo i digitalne tehnologije

Ovim djelovanjem financirat će se organizacije sudionice kako bi se poduprli mladi umjetnici i omogućilo im se da razvijaju i redovito predstavljaju svoje talente. Dopiranje do mlade publike s pomoću izvedbi uživo i digitalnih alata glavni je cilj.

Organizacije će za angažman mladih umjetnika morati primijeniti strog i uključiv pristup. Pritom bi trebalo osigurati da su umjetnici uključeni u te projekte državljani/rezidenti barem 20 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

Pravo na financiranje

U ovoj fazi djelovanje je usmjereno na organizacije koje će podupirati mlade i iznimno talentirane europske orkestralne glazbenike. Prijaviti se mogu organizacije koje osposobljavaju iznimno talentirane mlade ljude da postanu profesionalni umjetnici i koje organiziraju i promiču izvedbe s posebnim ciljem da se privuče mlada europska publika.

Saznajte više o postupku prijave

Više informacija o paneuropskim kulturnim subjektima i drugim pozivima na podnošenje prijedloga u sklopu potprograma Kultura u okviru programa Kreativna Europa možete saznati ovdje.

Detaljnije informacije o postupku prijave bit će pravodobno objavljene na internetskoj stranici Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu, kao i u odjeljku za pozive na podnošenje prijedloga i putem deskova programa Kreativna Europa.

Tagged in:  Kreativna Europa