Skip to main content

Culture and Creativity

Održivost i kulturna baština

Klimatske promjene i uništavanje okoliša među najvećim su problemima našeg doba koji prijete Europi i svijetu. Europska unija poduzima mjere i predvodi u nastojanju da postane prvi klimatski neutralan kontinent. To vrijedi i za kulturnu baštinu.

Održivost je jedan od pet stupova okvira za djelovanje u području kulturne baštine, u kojem se naglašava potencijal održivosti za povećanje društvenog kapitala, poticanje gospodarskog rasta i osiguranje okolišne održivosti. Kultura i kulturna baština mogu doprinijeti postizanju uključivog i održivog razvoja.

Okvir se sastoji od tri skupa mjera:

  1. regeneracije gradova i regija pomoću kulturne baštine
  2. promicanja prilagodljive ponovne upotrebe zgrada koje čine kulturnu baštinu
  3. usklađivanja pristupa kulturnoj baštini s održivim kulturnim turizmom i prirodnom baštinom.

Održivost zgrada

Europski zeleni plan je plan Europske komisije za gradnju održivog gospodarstva. Glavni element te inicijative su zgrade jer na njih otpada 40 % ukupne potrošnje energije i 36 % emisija stakleničkih plinova u EU-u.

Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada ima ključnu ulogu u ostvarenju cilja ugljične neutralnosti do 2050. utvrđenom u europskom zelenom planu. Valom obnove želi se povećati udio i kvaliteta obnove postojećih zgrada kako bi one emitirale manje ugljikova dioksida.

Iz Obzora 2020., Komisijina programa za istraživanja i inovacije za razdoblje 2014. – 2020., financiraju se projekti koji se odnose na razne aspekte energetske učinkovitosti zgrada, uključujući i povijesne i kulturne zgrade.

Primjerice, partneri u konzorciju PRO-Heritage žele nuditi početno i trajno obrazovanje za stručnjake i obrtnike pružajući tradicionalne kompetencije i vještine za graditeljsku baštinu koje se temelje na dobrim praksama partnerskih organizacija.

Klimatske promjene: prijetnja našoj kulturnoj baštini

Nedavne katastrofalne štete na lokalitetima koji su dio kulturne baštine ukazale su na još veću potrebu za zaštitom lokaliteta od prirodnih i neprirodnih opasnosti.

Europska komisija okuplja stručnjake iz država članica EU-a kako bi utvrdila i razmijenila dobre prakse i inovativne mjere za zaštitu kulturne baštine u vezi s klimatskim promjenama. To je dio plana rada Vijeća EU-a za kulturu za razdoblje 2019. – 2022. koji slijedi pristup otvorene metode koordinacije.

Otvorena metoda koordinacije je postupak donošenja politika koji ne dovodi do obvezujućih zakonodavnih mjera. Skupine za otvorenu metodu koordinacije sastoje se od stručnjaka koje su imenovali ministri kulture i nacionalne kulturne ustanove, a sastaju se kako bi razmijenile dobre prakse te izradile priručnike o politikama i skupove alata.

Obzor 2020.

Iz Obzora 2020., EU-ova programa za istraživanja i inovacije, financiraju se projekti čija je svrha „povećanje otpornosti i održiva rekonstrukcija povijesnih lokaliteta kako bi se mogli nositi s klimatskim promjenama i nepogodama“.

Doznajte više o Heritage at Risk: Istraživanja i inovacije EU-a za otporniju kulturnu baštinu.

Creative Climate Leadership

Financiran u okviru programa Kreativna Europa, ovaj projekt pomaže umjetnicima i kulturnim djelatnicima u istraživanju kulturnih dimenzija klimatskih promjena. Uloga umjetnika i kulturnih zajednica jedinstvena je i ključna: oni oblikuju nove načine življenja, rada i razmišljanja. Ovaj program podupire kulturne djelatnike kako bi te vrijednosti primijenili na probleme povezane s klimatskim izazovima.

Saznajte više o programu Creative Climate Leadership.

Projekt HERACLES

Cilj je ovog projekta osmišljanje, vrednovanje i promicanje odgovarajućih rješenja za učinkovitu otpornost kulturne baštine na posljedice klimatskih promjena putem sveobuhvatnog, multidisciplinarnog pristupa.

Saznajte više o projektu HERACLES.

Projekt Shelter

Projekt Shelter povezuje znanstvenu zajednicu i upravitelje u sektoru kulturne baštine kako bi se povećala otpornost i smanjila ranjivost te promicala bolja i sigurnija rekonstrukcija povijesnih lokaliteta na koje utječu klimatske promjene.

Saznajte više o projektu Shelter.