Skip to main content

Culture and Creativity

Stručna skupina za kulturnu baštinu

Neformalna stručna skupina Europske komisije za kulturnu baštinu osnovana je 2019. radi održavanja jedinstvene suradnje i političkog dijaloga dionika koji su uspostavljeni tijekom Europske godine kulturne baštine 2018.

Cilj je te stručne skupine promicati javne politike kojima se na temelju integriranog pristupa osiguravaju dugoročna vrijednost i održivost europske kulturne baštine. Stručnjaci Komisiji pružaju savjete i stručno znanje te služe kao platforma za savjetovanje i razmjenu informacija o politikama kulturne baštine radi potpore provedbi Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine.

Članovi stručne skupine

  • Države članice EU-a
  • Zemlje zapadnog Balkana
  • Norveška
  • Predstavnici 26 europskih organizacija za zaštitu kulturne baštine
  • Pet stručnjaka u osobnom svojstvu
  • Međunarodne organizacije kao što su UNESCO, Vijeće Europe, OECD i Međunarodni centar za proučavanje očuvanja i restauracije kulturne imovine (ICCROM)
  • Europski parlament (kao promatrač)
  • Odbor regija (kao promatrač)

Više o toj stručnoj skupini saznajte iz registra stručnih skupina Komisije.