Skip to main content

Culture and Creativity

Cehovska vijećnica (Tallinn, Estonija)

Cehovska vijećnica izgrađena je 1410. Njezinu izgradnju naručio je Veliki ceh.

Savez njemačkih hanzeatskih trgovaca bio je jedna od najvažnijih trgovinskih organizacija u srednjem vijeku s ključnom ulogom u povijesti trgovinske i kulturne razmjene u srednjovjekovnoj sjevernoj Europi.

Cehovska vijećnica, tipičan primjerak hanzeatske arhitekture, javna je građevina u kojoj su se od srednjeg vijeka održavale bezbrojne trgovinske i društvene razmjene.

Danas se u vijećnici nalazi Povijesni muzej Estonije u kojem se estonska povijest predstavlja u svojem europskom kontekstu.

Više informacija o odabiru znamenitosti možete pronaći u izvješću povjerenstva.