Skip to main content

Culture and Creativity

Spomenici glazbene baštine u Leipzigu (Njemačka)

Spomenike glazbene baštine u Leipzigu čini devet mjesta koja simboliziraju glazbenu povijest toga grada. Riječ je o crkvama, obrazovnim institucijama i drugim mjestima povezanima s izvođačima i skladateljima. Oni odražavaju bogatu glazbenu tradiciju koja se u Lepizigu njeguje još od 13. stoljeća. 

Te lokacije, kao cjelina, utjelovljuju dinamičan kontinuitet specifične europske tradicije glazbenog stvaralaštva i društvenog angažmana.

Saznajte više o odabiru lokacije u izvješću odbora.