Skip to main content

Culture and Creativity

Spomen područje u Łambinowicama (Poljska)

Spomen područje u Łambinowicama sastoji se od nekoliko lokacija duž Ceste sjećanja: starog groblja ratnih zarobljenika, područja bivših logora Stalag VIII B (344) i Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf (danas Łambinowice), groblja sovjetskih ratnih zarobljenika, područja bivšeg radnog logora i pridruženog groblja te Središnjeg muzeja ratnih zarobljenika.

Muzej je otvoren 1964. u sjećanje na ratne zarobljenike te kako bi se istražili logori i pitanja povezana s ratnim zarobljenicima. Logori su podignuti još u Francusko-pruskom ratu (1870. – 1871.), a koristili su se i u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Na starom je groblju pokopano više od 7000 ratnih zarobljenika iz više europskih država. Tijekom Drugog svjetskog rata u tim su logorima zatočeni mnogi protivnici nacizma i borci za slobodu. Nakon ratova u logore su smještani protjerani civili.

Spomen područje u Łambinowicama ima transnacionalnu dimenziju jer su logore koristile različite države, a i sami ratni zarobljenici bili su različitih nacionalnosti. Mjesto svjedoči o različitim perspektivama iz kojih su tisuće Europljana doživljavale važne povijesne događaje na ovom kontinentu, od Francusko-pruskog rata do masovnih migracija nakon Drugog svjetskog rata. Ima važnu ulogu u obilježavanju, proučavanju (u okviru popularnih i komparativnih istraživanja) i tumačenju tih manje poznatih dijelova europske povijesti. U njemu se ogleda potreba da se razmotre različita stajališta i uspostavi veza sa sadašnjim trenutkom.