Skip to main content

Culture and Creativity

Tri brata (Latvija)

„Tri brata” je kompleks triju zgrada u Rigi izgrađenih od 15. do 17. st. Među njima su najstarija očuvana kamena kuća u gradu i zgrada s pročeljem prema skicama Hansa Vredemana de Vriesa. Riječ je o tipičnim kućama kakve se mogu vidjeti u hanzeatskim gradovima baltičke regije. Mijenjale su se kroz stoljeća, a zadnji su put renovirane pod vodstvom arhitekta Pēterisa Saulīisa u 50-im godinama prošlog stoljeća. Tijekom te restauracije u njih su ugrađeni dijelovi drugih uništenih i srušenih zgrada.

Za vrijeme sovjetske okupacije Latvije taj je kompleks među prvima bio renoviran, i to prema filozofiji i tradiciji očuvanja iz doba međuraća u Latvijskoj Republici. To je filozofija prema kojoj se nastoji zadržati što više povijesnog materijala, makar i oštećenog, a prema njoj su unatoč prijetnjama i pritisku sovjetskih vlasti restaurirani i drugi projekti. To mjesto i dalje ima središnju ulogu u očuvanju latvijske baštine jer su ondje sjedišta Nacionalnog odbora za baštinu i Latvijskog muzeja arhitekture.

Očuvanje baštine i koncepti na kojima se ona temeljila bili su presudni za pružanje otpora uništavanju latvijske kulture tijekom sovjetske okupacije te za održavanje veza s Europom i vrijednosti slobode u to doba. „Tri brata” u tom su pokretu imala ključnu ulogu.
Nakon osamostaljenja 1991. velika se važnost pridavala politici baštine koja se temeljila na načelima očuvanja kulturne baštine razvijenima u Europi. S tim se nastavilo do današnjih dana, a nova je dimenzija uključivanje politike očuvanja baštine u dugoročnu viziju koja se temelji na zaštiti povijesnog naslijeđa Rige od posljedica pretjeranog gospodarskog iskorištavanja. Stoga su „Tri brata” postala simbol sustava zaštite kulturne baštine i njihove „diplomatske moći” u Europi.