Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturna baština

Europska kulturna baština bogat je i raznolik mozaik kulturnih i kreativnih izričaja, nasljedstvo prethodnih generacija Europljana i ostavština za buduće generacije. Uključuje prirodne i arheološke lokalitete, građevine, muzeje, spomenike, umjetnička djela, povijesne jezgre gradova, književna, glazbena i audiovizualna djela te znanje, prakse i tradicije europskih građana.

Iako su politike u tom području prvenstveno u nadležnosti država članica te regionalnih i lokalnih vlasti, EU predano radi na zaštiti i promicanju europske kulturne baštine nizom politika i programa.

Detaljne informacije o tim politikama i programima možete pronaći u sljedećim odjeljcima:

Kulturna baština u drugim politikama EU-a

U Europskom okviru za djelovanje u području kulturne baštine predlaže se da se kulturna baština obuhvati i nizom politika EU-a izvan tog područja.

Nagrade za europsku baštinu

Nagradama za europsku baštinu ističu se izvanredni projekti, inicijative i osobe u području kulturne baštine.

Dani europske baštine

Dani europske baštine jedno su od najprepoznatijih participativnih kulturnih događanja u Europi.

European Heritage Label

EHL sites have been selected for their symbolic value, their role in European history and the activities they offer.