Skip to main content

Culture and Creativity

Dodjelom potpore za prodaju europskih filmova potiče se šira transnacionalna distribucija novijih ostvarenja europske kinematografije. Europski prodajni zastupnici na temelju uspjeha na tržištu dobivaju sredstva za daljnje ulaganje u nabavu, promociju i distribuciju (i na internetu) novijih filmova iz drugih europskih zemalja.

Financirane aktivnosti sastoje se od dvije faze:

  1.  stvaranje potencijalnog fonda koji se dodjeljuje ovisno o uspjehu poduzeća na europskom tržištu
  2. provedba aktivnosti – potencijalni fond koji je svako poduzeće prethodno prikupilo mora se potom uložiti u:
  • minimalna jamstva ili predujmove za međunarodna prava za prodaju prihvatljivih nenacionalnih europskih filmova
  • promicanje, prodaju i oglašavanje prihvatljivih nenacionalnih europskih filmova.
Total budget
2,44 milijarde EUR
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Do 750 000 EUR po projektu
Who can apply
Prijavitelji (korisnici i povezani subjekti) moraju biti pravni subjekti (javna ili privatna tijela), imati sjedište u nekoj od zemalja navedenih u pozivu i u nekoj od zemalja koje su punopravni sudionici potprograma MEDIA programa Kreativna Europa i u cijelosti ili većinskim udjelom u izravnom ili neizravnom vlasništvu državljana tih zemalja. Ako je društvo uvršteno na burzu, njegova državna pripadnost u načelu ovisi o lokaciji burze. Prijavitelj mora biti europski prodajni zastupnik, tj. europsko društvo koje posreduje za producenta, specijalizirano za komercijalizaciju filma stavljanjem na tržište i licenciranjem filma distributerima ili drugim kupcima za strane zemlje. Osim toga, producent svakog prijavljenog ili podržanog filma treba prijavitelja pisanim ugovorom ili sporazumom o prodaji filma imenovati prodajnim zastupnikom za najmanje 10 zemalja koje sudjeluju u potprogramu MEDIA.

Drugi subjekti mogu sudjelovati u drugim konzorcijskim ulogama, npr. mogu biti povezani partneri, podizvođači ili treće strane koje doprinose u naravi (više u 13. odjeljku).
No. of partners needed
Prihvaćaju se samo prijave pojedinačnih prijavitelja.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pozivi na podnošenje prijedloga
Total initiative budget
5,5 milijuna EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
3