Skip to main content

Culture and Creativity

Cilj je programa Europski inovacijski ekosustavi, koji se provodi u okviru Obzora Europa, stvoriti povezanije, uključivije i učinkovitije inovacijske ekosustave, pri čemu će se ujedno poduzeća podupirati u proširivanju razmjera svojih aktivnosti. Taj je cilj u skladu s Novim europskim programom za inovacije.

Inovacijski ekosustavi

  • okupljaju ljude i organizacije koji žele inovirati i
  • povezuju resurse (npr. fondovi, oprema i objekti), organizacije (npr. visoka učilišta, istraživačke i tehnološke organizacije, poduzeća, ulagači rizičnog kapitala i financijski posrednici), investitore i oblikovatelje politika.


Aktivnosti uz potporu iz programa Europski inovacijski ekosustavi dopunjavaju aktivnosti Europskog vijeća za inovacije (EIC) i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), aktivnosti u okviru Obzora Europa, inicijative na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i inicijative privatnog i trećeg sektora.

Total budget
95,5 milijardi EUR
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Više u pozivima na podnošenje prijedloga
Who can apply
Prijavitelji moraju imati sjedište u:
• državama članicama Europske unije, uključujući njihove najudaljenije regije,
• prekomorskim zemljama i područjima povezanima s državama članicama,
• prihvatljivim zemljama izvan EU-a (zemlje pridružene programu Obzor Europa).
No. of partners needed
Najmanje 3
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pozivi na podnošenje prijedloga
Total initiative budget
nije primjenjivo
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
7
Need count
4