Skip to main content

Culture and Creativity

Misije EU-a koordinira Komisija, a služe za udruživanje potrebnih resursa u obliku programa financiranja, politika i propisa te drugih aktivnosti. Njihov je cilj i angažman javnih i privatnih aktera, kao što su države članice EU-a, regionalna i lokalna tijela, istraživački instituti, poljoprivrednici i upravitelji zemljišta, poduzetnici i investitori, kako bi rezultati bili konkretni i trajni. Kroz misije se nastoji doprijeti izravno do građana da bi otvorenije dočekivali nova rješenja i pristupe.

Misije EU-a podupirat će transformaciju Europe u zeleniji, zdraviji, uključiviji i otporniji kontinent. Njihov su cilj konkretne prednosti za Europljane, od kojih se zauzvrat očekuje da se uključe u njihovo osmišljavanje, provedbu i praćenje.
Total budget
95,5 milijardi EUR
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Više u pozivima na podnošenje prijedloga
Who can apply
Prijavitelji moraju imati sjedište u:
• državama članicama Europske unije, uključujući njihove najudaljenije regije,
• prekomorskim zemljama i područjima povezanima s državama članicama,
• prihvatljivim zemljama izvan EU-a (zemlje pridružene programu Obzor Europa).
No. of partners needed
Najmanje 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pozivi na podnošenje prijedloga
Total initiative budget
nije primjenjivo
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
7
Need count
4