Skip to main content

Culture and Creativity

iPortunus je osnovan kako bi se proširile mogućnosti mobilnosti i potaknula međunarodna suradnja čime se umjetnicima i kulturnim djelatnicima omogućuju rad, izvedba i koprodukcija u više zemalja, daje pristup različitim tržištima, pomaže da privuku novu publiku ili pratitelje, jača međunarodna suradnja i otvaraju mogućnosti za njihovu karijeru.

Tom se mogućnošću financiranja podupiru projekti za prevođenje, objavu, distribuciju i promicanje književnih djela. Podržavaju se sljedeći ciljevi:

  • unapređenje transnacionalnog optjecaja i povećanje raznolikosti europskih književnih djela
  • privlačenje nove publike za europsku književnost u EU-u i šire
  • povećanje konkurentnosti sektora knjiga.

U malim projektima mogu se predložiti prijevodi najviše 10 knjiga.

U srednjim projektima mogu se predložiti prijevodi najviše 20 knjiga.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je projektima u kulturnom i kreativnom sektoru. Mogu se podupirati najrazličitije aktivnosti i inicijative te više vrsta prijavitelja. Potpora se dodjeljuje projektima koji uključuju transnacionalnu kulturnu suradnju te doprinose intenzivnijem stvaranju i cirkuliranju europskih umjetničkih djela i transnacionalnom angažmanu umjetnika. Posebno će se financirati projekti u kulturnom i kreativnom sektoru usmjereni na njegovanje i poticanje talenata, inovacije, napredak te stvaranje radnih mjesta i rast.

Međusektorski potprogram namijenjen je projektima koje mediji provode radi međusektorskog prilagođavanja strukturnim i tehnološkim promjenama s kojima su suočeni. Među podržanim aktivnostima bit će poticanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, među ostalim i u digitalnom okruženju.

Tema poziva su transnacionalni aspekti i prilike. 

Cilj je potpore za razvoj europskih minipaketa povećati konkurentnost europskih nezavisnih produkcijskih kuća u zemljama s niskim audiovizualnim kapacitetom (Low Capacity Countries odnosno LCC skupine A i B) i povećati njihovu gospodarsku važnost na tržištu.


Potpora je namijenjena nezavisnim europskim producentima koji mogu pripremiti paket s dva ili tri audiovizualna djela (igrani i animirani filmovi, kreativni dokumentarci).

Potpora je namijenjena europskim festivalima u čijim je programima znatan udio nenacionalnih europskih audiovizualnih djela. Fokus potpore je na cjelogodišnjim aktivnostima čija je svrha privući što više raznolike publike koja će se informirati na inovativne načine. Posebno su važne inicijative za pridobivanje mlađe publike.

Europski program zajedničkog razvoja podupire suradnju europskih produkcijskih kuća u razvoju jednog komercijalnog projekta namijenjenog prikazivanju u kinima, na televiziji i/ili na digitalnim platformama u sljedećim kategorijama: animirani film, kreativni dokumentarni film ili igrani film.

Potpora se dodjeljuje za razvoj prototipova i djela interaktivnog pripovijedanja s originalnim sadržajem i/ili kvalitetnim igračkim aspektima koji su namijenjeni za produkciju i globalnu komercijalnu eksploataciju na osobnim računalima, konzolama, mobilnim uređajima, tabletima, pametnim telefonima i drugim platformama.

Inicijativa Filmovi putuju pomaže prodajnim zastupnicima i filmskim distributerima da ulažu u promociju i odgovarajuću distribuciju kako bi noviji filmovi iz nenacionalnih kinematografija doprli do šire publike.


Potpora je namijenjena kampanjama za paneuropsku kinematografsku ili internetsku distribuciju europskih filmova koji ispunjavaju kriterije inicijative. Kampanje koordiniraju prodajni zastupnici.

Dodjelom potpore za prodaju europskih filmova potiče se šira transnacionalna distribucija novijih ostvarenja europske kinematografije. Europski prodajni zastupnici na temelju uspjeha na tržištu dobivaju sredstva za daljnje ulaganje u nabavu, promociju i distribuciju (i na internetu) novijih filmova iz drugih europskih zemalja.

Financirane aktivnosti sastoje se od dvije faze:

Cilj je potpore za razvoj paketnih projekata povećati konkurentnost europskih nezavisnih producenata i njihov gospodarski utjecaj na tržištu. Namjera je i povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj projekata koji bi se mogli distribuirati barem na europskoj razini te olakšati europsku i međunarodnu koprodukciju.

Potpora će poslužiti za razvoj 3 – 5 komercijalnih projekata namijenjenih prikazivanju u kinima, na televiziji i/ili na digitalnim platformama u sljedećim kategorijama: animirani film, kreativni dokumentarni film ili igrani film. 

Cilj je poduprijeti inicijative koje promiču razvoj i angažman publike, uključujući edukativne filmske aktivnosti, posebno namijenjene mlađoj publici.


Projekti moraju podrazumijevati paneuropsku suradnju, imati inovativne aspekte i koristiti nove digitalne alate, a cilj im je:

Mjera „Inovativni instrumenti i poslovni modeli” uvedena je kako bi europski subjekti bili konkurentniji, prilagodljiviji promjenama razmjera aktivnosti i održiviji te kako bi se povećala vidljivost i dostupnost europskih djela, a time i publike u digitalnom okruženju.

Cilj je poduprijeti projekte koji se bave specifičnim temama audiovizualnog sektora, kao što su mogućnost otkrivanja, slijed premijernih predstavljanja, financiranje i teritorijalnost tako da šira javnost ima bogatu i vidljivu prekograničnu ponudu europskih djela na internetu.

Cilj je potpore za televizijske i internetske sadržaje povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj i produkciju kvalitetnih projekata s visokim potencijalom za prikazivanje u Europi i šire te olakšati europsku i međunarodnu televizijsku i digitalnu koprodukciju.

Laboratorij kreativnih inovacija poticat će subjekte iz svih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s mogućim pozitivnim dugoročnim učinkom na više kulturnih i kreativnih sektora.

Olakšat će stvaranje inovativnih rješenja (npr. pružanjem alata, modela i metodologija) koja se mogu primjenjivati u audiovizualnom sektoru i barem u još jednom kreativnom i/ili kulturnom sektoru. Rješenja bi se trebala moći lako reproducirati i imati potencijal za prodor na tržište.

Subscribe to Kreativna Europa