Skip to main content

Culture and Creativity

Potprogramom „Prelazak na čistu energiju” u okviru programa LIFE podupire se tranzicija prema energetski učinkovitom, klimatski neutralnom i otpornom gospodarstvu koje se temelji na obnovljivoj energiji.

Osigurana su financijska sredstva za mjere koordinacije i potpore koje imaju visoku dodanu vrijednost EU-a, a usmjerene su na uklanjanje tržišnih prepreka koje ometaju socioekonomsku tranziciju prema upotrebi održive energije.

U okviru programa LIFE sufinanciraju se projekti u sljedećim područjima:
• urbana prilagodba i planiranje uporabe zemljišta
• otpornost infrastrukture
• održivo upravljanje vodama u područjima koja su podložna suši
• upravljanje poplavama i obalnim područjima
• otpornost poljoprivrednog, šumarskog i turističkog sektora
• potpora najudaljenijim regijama EU-a: pripravnost na ekstremne vremenske prilike, posebno u obalnim područjima.

Potprogramom za kružno gospodarstvo i kvalitetu života nastoji se olakšati prelazak na održivo, kružno, netoksično, energetski učinkovito gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene. Paralelni je cilj zaštititi, obnoviti i poboljšati kvalitetu okoliša.

Potprogram uključuje izravne intervencije ili može podupirati integraciju tih ciljeva u druge politike.

Subscribe to Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA)