Skip to main content

Culture and Creativity

U projektima mobilnosti mogu sudjelovati:

  • polaznici različitih programa: učenici, studenti, stažisti, naučnici, mladi općenito, polaznici obrazovanja odraslih
  • osoblje: profesori, učitelji i nastavnici, predavači i treneri, osobe koje rade s mladima i osoblje organizacija aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Projekti prije svega trebaju pomoći polaznicima u stjecanju znanja i vještina, uključujući jezične kompetencije, i u oblikovanju stavova.

Opći je cilj ublažiti socioekonomski učinak pandemije bolesti COVID-19 na mlade, uglavnom izgradnjom kapaciteta i posebnim mjerama kojima se podupire oporavak sektora mladih te potiče solidarnost i uključivost.

Projekti imaju za cilj stvaranje mreža koje promiču regionalna partnerstva te tako omogućuju mladima iz cijele Europe da uspostave zajedničke projekte, organiziraju razmjene i promiču osposobljavanje (npr. za voditelje mladih) putem aktivnosti uz fizičku prisutnost i putem interneta.

Ova aktivnost podupire uspostavljanje i razvoj europskih platformi za suradnju centara strukovne izvrsnosti, što pridonosi regionalnom razvoju, inovacijama i strategijama pametne specijalizacije te međunarodnim suradničkim platformama.

Platforme mogu koristiti zemlje s dobro razvijenim sustavima strukovne izvrsnosti, ali i one koje tek počinju raditi na sličnim pristupima.

Opći im je cilj ispitati i iskoristiti potencijal ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, koje bi trebale aktivno podupirati rast i inovacije.

Riječ je o međunarodnim suradničkim partnerstvima organizacija aktivnih u području mladih u državama članicama EU-a, trećim zemljama pridruženima programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

U okviru projekata podupirat će se međunarodne razmjene, suradnja i politički dijalog u području mladih i neformalnog učenja, a cilj je unapređivati održivi socioekonomski razvoj i dobrobit mladih.

Projekti uključuju:

• pružanje mladima mogućnosti da se uključe i nauče sudjelovati u civilnom društvu

Cilj je ove aktivnosti proširiti pristup programu Erasmus+ na male subjekte i pojedince do kojih je teško doprijeti u području odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te mladih.

Bespovratna sredstva namijenjena su za mali opseg financiranja i projekte kratkog trajanja.

Administrativni zahtjevi su jednostavni. Bespovratna sredstva važna su za nove sudionike programa Erasmus+, a to se posebno odnosi na organizacije s manjim organizacijskim kapacitetom.

Putem suradničkih partnerstava organizacije mogu:

  • povećati kvalitetu i relevantnost svojih aktivnosti
  • razvijati i jačati svoje mreže partnera
  • povećati kapacitet za zajedničko djelovanje na transnacionalnoj razini
  • potaknuti internacionalizaciju svojih aktivnosti
  • razmjenjivati i razvijati nove prakse i ideje.

U okviru projekata razvijaju se inovativne prakse, provode zajedničke inicijative za poticanje suradnje te promiče uzajamno učenje i razmjena iskustava na europskoj razini.

Subscribe to Erasmus+