Skip to main content

Culture and Creativity

Centri za digitalne inovacije pomažu poduzećima da iskoriste digitalne mogućnosti za poboljšanje procesa i proizvoda kako bi povećala svoju konkurentnost. Sredstva EU-a bit će dostupna centrima koji već primaju potporu (ili će je početi primati) od svojih država članica (ili regija) kako bi se povećao učinak javnog financiranja. Programom Digitalna Europa povećat će se kapaciteti odabranih centara za djelovanja s jasnom europskom dodanom vrijednošću. Potiče se umrežavanje centara te prijenos i razmjena stručnog znanja.

Prisutnost u medijima i vidljivost ranjivih skupina kao što su migranti i izbjeglice u glavnim je društvenim medijima Europe i dalje je marginalna, posebno kad se uzme u obzir situacija u Ukrajini. Glavni je cilj ove inicijative pronaći načine za promicanje uključivih društvenih medija u Europi i pomoći tim skupinama u stvaranju vlastitog diskursa o svojoj poziciji i ulozi u europskim društvima i zajednicama.

 

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na približavanje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama. Iz njega se osigurava strateško financiranje za odgovor na brojne izazove s kojima se danas suočavamo u pogledu digitalnih tehnologija i infrastruktura. Cilj mu je ubrzati gospodarski oporavak i oblikovati digitalnu transformaciju europskog društva i gospodarstva na dobrobit sviju, pogotovo malih i srednjih poduzeća.

Subscribe to Program Digitalna Europa