Skip to main content

Culture and Creativity

Potpora je namijenjena europskim festivalima u čijim je programima znatan udio nenacionalnih europskih audiovizualnih djela. Fokus potpore je na cjelogodišnjim aktivnostima čija je svrha privući što više raznolike publike koja će se informirati na inovativne načine. Posebno su važne inicijative za pridobivanje mlađe publike.

Europski program zajedničkog razvoja podupire suradnju europskih produkcijskih kuća u razvoju jednog komercijalnog projekta namijenjenog prikazivanju u kinima, na televiziji i/ili na digitalnim platformama u sljedećim kategorijama: animirani film, kreativni dokumentarni film ili igrani film.

Potpora se dodjeljuje za razvoj prototipova i djela interaktivnog pripovijedanja s originalnim sadržajem i/ili kvalitetnim igračkim aspektima koji su namijenjeni za produkciju i globalnu komercijalnu eksploataciju na osobnim računalima, konzolama, mobilnim uređajima, tabletima, pametnim telefonima i drugim platformama.

Inicijativa Filmovi putuju pomaže prodajnim zastupnicima i filmskim distributerima da ulažu u promociju i odgovarajuću distribuciju kako bi noviji filmovi iz nenacionalnih kinematografija doprli do šire publike.


Potpora je namijenjena kampanjama za paneuropsku kinematografsku ili internetsku distribuciju europskih filmova koji ispunjavaju kriterije inicijative. Kampanje koordiniraju prodajni zastupnici.

Dodjelom potpore za prodaju europskih filmova potiče se šira transnacionalna distribucija novijih ostvarenja europske kinematografije. Europski prodajni zastupnici na temelju uspjeha na tržištu dobivaju sredstva za daljnje ulaganje u nabavu, promociju i distribuciju (i na internetu) novijih filmova iz drugih europskih zemalja.

Financirane aktivnosti sastoje se od dvije faze:

Cilj je potpore za razvoj paketnih projekata povećati konkurentnost europskih nezavisnih producenata i njihov gospodarski utjecaj na tržištu. Namjera je i povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj projekata koji bi se mogli distribuirati barem na europskoj razini te olakšati europsku i međunarodnu koprodukciju.

Potpora će poslužiti za razvoj 3 – 5 komercijalnih projekata namijenjenih prikazivanju u kinima, na televiziji i/ili na digitalnim platformama u sljedećim kategorijama: animirani film, kreativni dokumentarni film ili igrani film. 

Cilj je poduprijeti inicijative koje promiču razvoj i angažman publike, uključujući edukativne filmske aktivnosti, posebno namijenjene mlađoj publici.


Projekti moraju podrazumijevati paneuropsku suradnju, imati inovativne aspekte i koristiti nove digitalne alate, a cilj im je:

Mjera „Inovativni instrumenti i poslovni modeli” uvedena je kako bi europski subjekti bili konkurentniji, prilagodljiviji promjenama razmjera aktivnosti i održiviji te kako bi se povećala vidljivost i dostupnost europskih djela, a time i publike u digitalnom okruženju.

Cilj je poduprijeti projekte koji se bave specifičnim temama audiovizualnog sektora, kao što su mogućnost otkrivanja, slijed premijernih predstavljanja, financiranje i teritorijalnost tako da šira javnost ima bogatu i vidljivu prekograničnu ponudu europskih djela na internetu.

Cilj je potpore za televizijske i internetske sadržaje povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj i produkciju kvalitetnih projekata s visokim potencijalom za prikazivanje u Europi i šire te olakšati europsku i međunarodnu televizijsku i digitalnu koprodukciju.

Cilj je programa AKP-a i EU-a za kulturu „Ususret održivoj kulturnoj industriji” povećati potencijal kulturnog i kreativnog sektora te njegov doprinos društvenom i gospodarskom razvoju afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (AKP). Također se želi potaknuti poduzetništvo i inovacije u kulturi, otvoriti nova radna mjesta i povećati prihode umjetnika i kulturnih djelatnika.

Subscribe to Audiovisual