Skip to main content

Culture and Creativity

A Gdański Tervezőműhely

Ahol a helyiek megoldást találhatnak a városi kihívásokra és alakíthatják városukat.

Ország:
Type of project :
Size of city/region:
People around a table with a city planning.

Főbb adatok

Fő szponzor: Gdańsk városa

A befejezés éve: Folyamatban lévő projekt

Díjak: Helyi önkormányzati vezető díj, 2022, Lengyel Városok Szövetsége

Városi / regionális háttér

Gdańsk átfogó megközelítést alkalmaz annak érdekében, hogy az épített környezet tudatos kezelése révén biztosítsa lakosai megfelelő életminőségét és jóllétét. A Gdańsk 2030+ fejlesztési stratégia a közterületek minőségét és koherenciáját állítja a város fejlesztési céljainak középpontjába.

Gdańsk 2021-ben városépítészi pozíciót hozott létre a várostervezés, az esztétika, valamint az új és a rehabilitált épített környezet minőségének összehangolása érdekében. A városépítész a különböző helyi önkormányzati szervezeti egységek és ágazatspecifikus szakpolitikák metszéspontjában működik, így segítve, hogy Gdańsk zöld, közös, hozzáférhető és innovatív várossá válhasson.

Tevékenységei közé tartozik, hogy konzultációk és részvételi folyamatok keretében egyeztet a helyi közösségekkel a köz- és magánterületek fejlesztése érdekében.

Megoldás

A Gdański Tervezőműhely a nyilvános terek alakításával kapcsolatos innovációkkal foglalkozó műhelytalálkozók sorozata. A rendezvénysorozatot a városépítészi iroda multidiszciplináris csapata dolgozta ki és hajtja végre, szükség esetén külső szakértőkkel.

A Gdański Tervezőműhely találkozói inkluzívak és nyitva állnak minden érdekelt fél, pl. a lakosok, a várostervezéssel és építészettel foglalkozó szakértők és a téma iránt érdeklődők, a befektetők, a tudományos közösség, helyi önkormányzati tisztviselők, vagy épp a nem kormányzati szervezetek előtt.

A projekt eredményeképpen például tanulmány készült a Grunwaldzka sugárút sávjáról, a város fontos szolgáltatási területéről, amely növelni fogja a munkahelyek, a lakások, a szolgáltatások számát és a zöldfelületeket, valamint bővíti a tömegközlekedési hálózatot. Egy másik példa a Stogi tengerpart bejáratának építészeti és városfejlesztési jövőképének kialakítása.

A műhelyértekezletek a város fejlesztési stratégiájának értékeit testesítik meg, nevezetesen az együttműködést, az oktatást, a nyitottságot, a környezetvédelmet és a mobilitást. A közterekre, a társadalmi integrációra és a polgári aktivitásra helyezve a hangsúlyt, a helyi problémák részvételi megoldására összpontosítanak, és ajánlásokat fogalmaznak meg a város alakításának új irányaira vonatkozóan.

A folyamat 3 hónaptól 2 évig tart, és jellemzően 5 ülést foglal magában: egy bevezető ülést, három munkaértekezletet, valamint egy – a jövőbeli tervezésre vonatkozó ajánlásokat is tartalmazó – záró ülést.

Már mintegy 10 projektet hajtottak végre e módszer alkalmazásával.

A kiváló minőség kritériumai (kontextus, helyérzet, sokszínűség, szépség)

  • A Gdański Tervezőműhely minden esetben a rendelkezésre álló emberi, építészeti, természeti és kulturális erőforrások felhasználásával javítja a városi környezetet, miközben kezeli a tér korlátait és működési zavarait.
  • A folyamat során mozgósított szakértelem és partnerek mindig az adott témához, területhez és kérdésekhez igazodnak. Várostervezők, szociológusok, építészek, történészek, mérnökök, közgazdászok, oktatók, informatikai szakemberek, média- és PR-szakértők vesznek részt a munkában.
  • A műhelyértekezletek nagymértékben hozzájárultak a városi közigazgatás és a közösség közötti bizalomépítéshez. Eredményükként erősödött a politikai döntéshozatalban való szerepvállalás és a végrehajtásnak a város fizikai, környezeti és társadalmi terére gyakorolt hatásaiért való közös felelősségvállalás.
  • A műhelyértekezletek résztvevőinek mindegyike érzelmi kapcsolatban áll az átalakítás alatt álló területtel. A workshopok hozzájárulnak a résztvevők esztétikai neveléséhez, akik ezt követően felelősséget éreznek az alkalmazott megoldásokért, valamint minőségük és megfelelőségük nagyköveteiként lépnek fel.

Tervezés és igazgatás

A műhelyértekezleteket a városépítész hivatala szervezi, amely egy teljes munkaidős és három félállású munkatársat foglalkoztat e célból.

Költségvetés és finanszírozás

A projekt módszerével megoldott probléma összetettségétől és a várt eredményektől függően a költségvetés tervezési munkafolyamatonként 5000 és 180 000 lengyel złoty (azaz 1079 euró és 38 841 euró) között mozog.

Egy átlagos workshop (6 hónap) személyzeti költsége 3500 eurót tesz ki.

Átadható ötletek

A város /régió három tippje:

  • Állítsuk össze a csapatot: mozgósítsunk olyan szakembereket, akik a kompetenciák széles körével rendelkeznek, nagy hangsúlyt fektetve a szociális készségekre (kommunikáció, közvetítés, vezetés).
  • A kezdeményezés finanszírozása érdekében tudatosítsuk a helyi politikai vezetők és a városigazgatási dolgozók körében a projekt alapjául szolgáló módszer értékét.
  • Legyünk rugalmasak a folyamat során, ne féljünk attól, hogy a korábbiaktól eltérő módon és horizontálisan dolgozzunk. Legyünk bátrak, merjünk hibázni, legyünk barátságosak és becsületesek, és ne adjuk fel!

Elérhetőség

Vegye fel a kapcsolatot Gdańsk önkormányzatával e-mailben.