Skip to main content

Culture and Creativity

Könyvek és kiadói tevékenységek

A woman relaxing on a sofa with a book

A kiadói ágazat Európa egyik legnagyobb kulturális ágazata, amelynek teljes becsült piaci értéke 36–38 milliárd euró. Az Európai Könyvkiadók Szövetségének 2018-as jelentése szerint a teljes könyvértéklánc (beleértve a szerzőket, a könyvkereskedőket, a nyomdákat, a tervezőket stb.) a becslések szerint több mint félmillió embert foglalkoztat. Az európai könyvkiadási ágazat rendkívül változatos és sokszínű: évente több mint 500 000 kötet jelenik meg a piacon.

Sok európai könyv azonban nem elérhető az európai polgárok számára. Az elsődleges ok a piacok nyelvi és földrajzi széttagoltsága, valamint az angol nyelvű könyvek túlsúlya. Utóbbiak teszik ki az Európában elérhető fordítások 80–90%-át. Számos európai ország irodalmát túl ritkán fordítják le más nyelvekre. Ennek következtében sok európai olvasó előtt nem tárul fel az európai irodalom változatossága és sokszínűsége.

A könyvkiadási ágazatot emellett hátrányosan érintette az irodalomfogyasztás terén megfigyelhető folyamatos visszaesés, illetve az is, hogy a szektor lassan zárkózott fel a digitális átálláshoz.

A Covid19-válság még inkább felerősítette ezeket a tendenciákat, így a könyvkiadási ágazat fellendülése és versenyképessége az eddigieknél is jobban támogatásra szorul.

Az Európai Unió a következő eszközök és szakpolitikák – többek között finanszírozás, párbeszéd és szabályozás – kombinációjával támogatja a könyvkiadási szektort.

A könyvkiadási ágazat támogatása a Kreatív Európa program keretében

A Kreatív Európa program fő célkitűzései közé tartozik az irodalom terjesztésének megerősítése Európában, az európai könyvek közönségének sokszínűbbé tétele, valamint a kiadói ágazat versenyképességének fokozása.

Az irodalmi művek fordításának támogatása

A Kreatív Európa program társfinanszírozást nyújt a kiadóknak abból a célból, hogy ösztönözze a könyvek fordítását és kiadását, különösen azokon a nyelveken, amelyek kisebb arányban képviseltetik magukat a piacon. A pénzügyi támogatás a fordítási költségek 50%-át fedezi, és egyúttal a szélesebb körű közönség körében történő terjesztésre és népszerűsítésre is kiterjed. A népszerűsítő tevékenységek többségét (szerzői látogatások, fesztiválok, felolvasások) könyvkereskedőkkel, könyvtárakkal vagy irodalmi fesztiválokkal együttműködésben szervezik meg, ami erősíti a helyi/nemzeti könyvökoszisztémát.

A program kezdete óta több mint 320 európai kiadói projektet választottak ki. Ez több mint 2700 könyv népszerűsítését és fordítását foglalja magában Európa 41 különböző nyelvéről. A nyelvek és a műfajok változatossága teljes mértékben tükrözi az európai irodalom nyelvi és kulturális sokszínűségét.

Együttműködés és platform a művek népszerűsítéséhez

A program az irodalmi művek fordításának támogatása mellett számos együttműködési és platformprojektet is társfinanszíroz. A következő, korábbi vagy folyamatban lévő projektek szemléltetik, hogy hogyan támogatja a Kreatív Európa program a könyvkiadási ágazatot a könyvek teljes értékláncában, a szerzőktől egészen az olvasókig.

 • Tehetségfejlesztés: A CELA (Connecting Emerging Literary Artists – Feltörekvő irodalmi művészek összekötése) 30 feltörekvő szerző, 80 feltörekvő fordító és 6 feltörekvő irodalmi szakember számára nyújt képzést és összeköttetést. Ennek keretében nagyobb lehetőséget kínál a kis nyelvek számára, és előmozdítja a változást.
 • Online népszerűsítés és terjesztés: A European comics egy páneurópai digitális vállalkozás, amelyet 8 európai ország 13 európai képregénykiadója működtet. A vállalkozás számos intézkedésen keresztül hozzájárul az európai képregények és képregényalbumok népszerűsítéséhez és tökéletesítéséhez. Idetartoznak a következők:
  • kollektív digitális katalógus létrehozása
  • szerzői turnék és rendezvények szervezése Európában és Észak-Amerikában
  • honlap létrehozása képregényolvasók és szakemberek számára. 
 • A költészet népszerűsítése: A 2017-ben létrehozott Versopolis platform az évek során folyamatosan bővült, és immár 23 költészeti és irodalmi fesztivált foglal magában Európa-szerte. Együtt több mint 200, Európa 32 különböző nyelvén író költőt népszerűsítettek, akiknek mintegy 1800 verse jelent meg a weboldalon.
 • Üzleti hálózatépítés: Az ALDUS (European Book Fairs’ Network – Európai Könyvvásárok Hálózata) projekt a világ legnagyobb könyvvásárait (Frankfurt és Bologna), valamint több nemzeti vásárt és kiadói szövetséget felölelő nemzetközi hálózat. Célja a könyvkiadás gyorsan változó európai környezetének további professzionalizálása.
 • A közönség bevonása: A SILO (Socially Inclusive Literature Operations – Társadalmi befogadást elősegítő irodalmi műveletek) célja, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye a külföldi európai irodalmat. Hét ország szervezetei közvetlenül együttműködnek a polgárokkal, és bevonják a menekülteket, a kórházi betegeket, a fiatal felnőtteket, a fogvatartottakat, a középiskolás diákokat és az időseket, hogy eljuttassák az irodalmat a városok peremvidékén található utcákra, a kórházakba, vagy bárhová, ahol épp szükség van egy jó történetre.
 • Olvasás és oktatás: A READ ON (Reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People – Olvasás a fiatalok szórakozásáért, sikereiért és fejlődéséért) projekt arra szolgál, hogy fokozza a fiatalok érdeklődését az irodalom iránt, és felkeltse a figyelmüket azáltal, hogy a digitális készségeik használata közben örömteli olvasást kínál számukra. A hat ország partnerségéből álló projekt iskolai rendezvényeket szervez tizenéveseknek szóló fesztiválokon, szórakozóhelyeken és informális helyszíneken, és webes megoldásokat kínál annak érdekében, hogy a fiatalok megismerjék a könyveket. A gyorsan változó digitális társadalom nem ellenség, hanem lehetőség a fiatalok olvasási készségeinek továbbfejlesztésére. Ezekre a készségekre szükségük lesz ahhoz, hogy sikeresek legyenek a tudományos, szociális és szakmai életükben.

Mit tartogat a következő Kreatív Európa program (2021–2027)?

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy a jövőbeli Kreatív Európa program keretében megerősíti a könyvkiadási ágazatnak nyújtott támogatását. A program nagyobb mértékű finanszírozást nyújt a könyvek fordítására és népszerűsítésére, és ágazatspecifikus támogatást biztosít annak érdekében, hogy lendületet adjon a könyvágazaton belül a képzéseknek, a professzionalizálódásnak és a hálózatépítésnek.

Az Európai Unió Irodalmi Díja

Az Európai Unió Irodalmi Díja reflektorfénybe állítja az európai kortárs irodalom kreativitását és sokszínűségét a szépirodalom műfajában. Ily módon előmozdítja az irodalom Európán belüli terjesztését, és ösztönzi a nem nemzeti irodalmi művek iránti nagyobb érdeklődést.

A díjat az Európai Írók Tanácsának, az Európai Könyvkiadók Szövetségének, valamint az Európai és Nemzetközi Könyvértékesítők Szövetségének konzorciuma szervezi a Kreatív Európa támogatásával. A díjnak köszönhetően 2008-as első odaítélése óta 41 európai ország 135 feltörekvő szerzője jutott el új piacokra annak köszönhetően, hogy műveiket számos nyelvre lefordították.

Párbeszéd és együttműködés a tagállamokkal és az érdekelt felekkel

A Bizottság folyamatos párbeszédet folytat az ágazattal, és nemrégiben létrehozta a többnyelvűség és fordítás témájáért felelős, nyitott koordinációs módszerrel foglakozó csoportot. A csoport feladata, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg arra vonatkozóan, hogy miként lehetne javítani a művek terjesztését Európában, és hogyan lehetne megerősíteni a fordítási ágazatot.

Related resources

The European Union Prize for Literature

This prize puts a spotlight on the wealth of creativity and diversity of Europe’s contemporary literature, particularly in the field of fiction. In this way, it promotes the circulation of literature within Europe and to encourages greater interest in non-national literary works.

The prize is organised by the Federation of European Publishers and the European and International Booksellers Federation, with the support of Creative Europe. Thanks to this prize and since its first edition in 2008, 135 emerging authors from 41 European countries have reached new markets as their works have been translated into several languages.

European Union Prize for Literature

Day of European Authors

The Day of European Authors is a new initiative of the European Commission to connect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature. The Day is also an opportunity to emphasise the importance of all the programmes and initiatives already running in individual EU countries to promote reading. The first edition of the Day of European Authors took place on 27 March 2023.

Day of European Authors

Dialogue and cooperation with EU member states and stakeholders

The Commission is in constant dialogue with the sector through, for instance, Open Method of Coordination (OMC) groups bringing together representatives and policymakers form EU members state and practitioners from the book value chain.

OMC report on translation and multilingualism - Translators on the cover report

The EU Expert Group on Multilingualism and Translation published its "Translators on the Cover" report in February 2022 on the role of translators for the cultural and creative sectors and the circulation of books in Europe.

The report proposes recommendations to improve translators’ working conditions and professional developments.

It also includes recommendations on how EU and member states’ public institutions can work together to stimulate the translation and the promotion of European books. The focus of the report is on literary translation, but the expert group gives also key recommendations for the audiovisual and theatre translation sectors.

Future OMC group on libraries

Libraries play a key role in Europe’s democratic, social, cultural, and educational landscape at all levels. The recently adopted EU Work plan for culture 2023-26 endorsed by the culture ministers provides for the establishment of a new OMC group on public libraries to be launched in 2024.

The group will explore the future of public libraries and in particular how to strengthen the multiple roles of libraries as gateways to and transmitters of cultural works, skills and European values.