Skip to main content

Culture and Creativity

Könyvek és kiadói tevékenységek

A kiadói ágazat Európa egyik legnagyobb kulturális ágazata, amelynek teljes becsült piaci értéke 36–38 milliárd euró. Az Európai Könyvkiadók Szövetségének 2018-as jelentése szerint a teljes könyvértéklánc (beleértve a szerzőket, a könyvkereskedőket, a nyomdákat, a tervezőket stb.) a becslések szerint több mint félmillió embert foglalkoztat. Az európai könyvkiadási ágazat rendkívül változatos és sokszínű: évente több mint 500 000 kötet jelenik meg a piacon.

Sok európai könyv azonban nem elérhető az európai polgárok számára. Az elsődleges ok a piacok nyelvi és földrajzi széttagoltsága, valamint az angol nyelvű könyvek túlsúlya. Utóbbiak teszik ki az Európában elérhető fordítások 80–90%-át. Számos európai ország irodalmát túl ritkán fordítják le más nyelvekre. Ennek következtében sok európai olvasó előtt nem tárul fel az európai irodalom változatossága és sokszínűsége.

A könyvkiadási ágazatot emellett hátrányosan érintette az irodalomfogyasztás terén megfigyelhető folyamatos visszaesés, illetve az is, hogy a szektor lassan zárkózott fel a digitális átálláshoz.

A Covid19-válság még inkább felerősítette ezeket a tendenciákat, így a könyvkiadási ágazat fellendülése és versenyképessége az eddigieknél is jobban támogatásra szorul.

Az Európai Unió a következő eszközök és szakpolitikák – többek között finanszírozás, párbeszéd és szabályozás – kombinációjával támogatja a könyvkiadási szektort.

A könyvkiadási ágazat támogatása a Kreatív Európa program keretében

A Kreatív Európa program fő célkitűzései közé tartozik az irodalom terjesztésének megerősítése Európában, az európai könyvek közönségének sokszínűbbé tétele, valamint a kiadói ágazat versenyképességének fokozása.

Az irodalmi művek fordításának támogatása

A Kreatív Európa program társfinanszírozást nyújt a kiadóknak abból a célból, hogy ösztönözze a könyvek fordítását és kiadását, különösen azokon a nyelveken, amelyek kisebb arányban képviseltetik magukat a piacon. A pénzügyi támogatás a fordítási költségek 50%-át fedezi, és egyúttal a szélesebb körű közönség körében történő terjesztésre és népszerűsítésre is kiterjed. A népszerűsítő tevékenységek többségét (szerzői látogatások, fesztiválok, felolvasások) könyvkereskedőkkel, könyvtárakkal vagy irodalmi fesztiválokkal együttműködésben szervezik meg, ami erősíti a helyi/nemzeti könyvökoszisztémát.

A program kezdete óta több mint 320 európai kiadói projektet választottak ki. Ez több mint 2700 könyv népszerűsítését és fordítását foglalja magában Európa 41 különböző nyelvéről. A nyelvek és a műfajok változatossága teljes mértékben tükrözi az európai irodalom nyelvi és kulturális sokszínűségét.

Együttműködés és platform a művek népszerűsítéséhez

A program az irodalmi művek fordításának támogatása mellett számos együttműködési és platformprojektet is társfinanszíroz. A következő, korábbi vagy folyamatban lévő projektek szemléltetik, hogy hogyan támogatja a Kreatív Európa program a könyvkiadási ágazatot a könyvek teljes értékláncában, a szerzőktől egészen az olvasókig.

 • Tehetségfejlesztés: A CELA (Connecting Emerging Literary Artists – Feltörekvő irodalmi művészek összekötése) 30 feltörekvő szerző, 80 feltörekvő fordító és 6 feltörekvő irodalmi szakember számára nyújt képzést és összeköttetést. Ennek keretében nagyobb lehetőséget kínál a kis nyelvek számára, és előmozdítja a változást.
 • Online népszerűsítés és terjesztés: A European comics egy páneurópai digitális vállalkozás, amelyet 8 európai ország 13 európai képregénykiadója működtet. A vállalkozás számos intézkedésen keresztül hozzájárul az európai képregények és képregényalbumok népszerűsítéséhez és tökéletesítéséhez. Idetartoznak a következők:
  • kollektív digitális katalógus létrehozása
  • szerzői turnék és rendezvények szervezése Európában és Észak-Amerikában
  • honlap létrehozása képregényolvasók és szakemberek számára. 
 • A költészet népszerűsítése: A 2017-ben létrehozott Versopolis platform az évek során folyamatosan bővült, és immár 23 költészeti és irodalmi fesztivált foglal magában Európa-szerte. Együtt több mint 200, Európa 32 különböző nyelvén író költőt népszerűsítettek, akiknek mintegy 1800 verse jelent meg a weboldalon.
 • Üzleti hálózatépítés: Az ALDUS (European Book Fairs’ Network – Európai Könyvvásárok Hálózata) projekt a világ legnagyobb könyvvásárait (Frankfurt és Bologna), valamint több nemzeti vásárt és kiadói szövetséget felölelő nemzetközi hálózat. Célja a könyvkiadás gyorsan változó európai környezetének további professzionalizálása.
 • A közönség bevonása: A SILO (Socially Inclusive Literature Operations – Társadalmi befogadást elősegítő irodalmi műveletek) célja, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye a külföldi európai irodalmat. Hét ország szervezetei közvetlenül együttműködnek a polgárokkal, és bevonják a menekülteket, a kórházi betegeket, a fiatal felnőtteket, a fogvatartottakat, a középiskolás diákokat és az időseket, hogy eljuttassák az irodalmat a városok peremvidékén található utcákra, a kórházakba, vagy bárhová, ahol épp szükség van egy jó történetre.
 • Olvasás és oktatás: A READ ON (Reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People – Olvasás a fiatalok szórakozásáért, sikereiért és fejlődéséért) projekt arra szolgál, hogy fokozza a fiatalok érdeklődését az irodalom iránt, és felkeltse a figyelmüket azáltal, hogy a digitális készségeik használata közben örömteli olvasást kínál számukra. A hat ország partnerségéből álló projekt iskolai rendezvényeket szervez tizenéveseknek szóló fesztiválokon, szórakozóhelyeken és informális helyszíneken, és webes megoldásokat kínál annak érdekében, hogy a fiatalok megismerjék a könyveket. A gyorsan változó digitális társadalom nem ellenség, hanem lehetőség a fiatalok olvasási készségeinek továbbfejlesztésére. Ezekre a készségekre szükségük lesz ahhoz, hogy sikeresek legyenek a tudományos, szociális és szakmai életükben.

Mit tartogat a következő Kreatív Európa program (2021–2027)?

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy a jövőbeli Kreatív Európa program keretében megerősíti a könyvkiadási ágazatnak nyújtott támogatását. A program nagyobb mértékű finanszírozást nyújt a könyvek fordítására és népszerűsítésére, és ágazatspecifikus támogatást biztosít annak érdekében, hogy lendületet adjon a könyvágazaton belül a képzéseknek, a professzionalizálódásnak és a hálózatépítésnek.

Az Európai Unió Irodalmi Díja

Az Európai Unió Irodalmi Díja reflektorfénybe állítja az európai kortárs irodalom kreativitását és sokszínűségét a szépirodalom műfajában. Ily módon előmozdítja az irodalom Európán belüli terjesztését, és ösztönzi a nem nemzeti irodalmi művek iránti nagyobb érdeklődést.

A díjat az Európai Írók Tanácsának, az Európai Könyvkiadók Szövetségének, valamint az Európai és Nemzetközi Könyvértékesítők Szövetségének konzorciuma szervezi a Kreatív Európa támogatásával. A díjnak köszönhetően 2008-as első odaítélése óta 41 európai ország 135 feltörekvő szerzője jutott el új piacokra annak köszönhetően, hogy műveiket számos nyelvre lefordították.

Párbeszéd és együttműködés a tagállamokkal és az érdekelt felekkel

A Bizottság folyamatos párbeszédet folytat az ágazattal, és nemrégiben létrehozta a többnyelvűség és fordítás témájáért felelős, nyitott koordinációs módszerrel foglakozó csoportot. A csoport feladata, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg arra vonatkozóan, hogy miként lehetne javítani a művek terjesztését Európában, és hogyan lehetne megerősíteni a fordítási ágazatot.