Skip to main content

Culture and Creativity

Az olomouci Přemysl-vár és az Érseki Múzeum (Olomouc, Cseh Köztársaság)

Az Érseki Múzeum az olomouci érsekség műtárgyainak elhivatott őrzője. Gyűjteménye a Přemysl-várban az esperesi káptalan termeiben van kiállítva, amely ezer évnyi történelmet képvisel, az érseki és a hercegi palota maradványaitól a barokkig és a rokokóig.

Az olomouci Přemysl-vár és az Érseki Múzeum a morvák európai történelemben való jelenlétének tanúja. A kereszténység e korai központja ma a régióban az örökségmegőrzés szép példája, amely a morvaországi érsekek magas szintű művészetpártolói tevékenységének emlékeit őrzi és mutatja be.