Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) az Európai Unió legfőbb eszköze, mellyel befektet az emberekbe.

A 2021 és 2027 közötti időszakban csaknem 99,3 milliárd euróból gazdálkodó ESZA+ az elődjéhez hasonlóan jelentős mértékben hozzájárul majd az EU foglalkoztatási, szociális, oktatási és készségfejlesztési politikájához, és ösztönözni fogja a strukturális reformokat ezeken a területeken.

Az alapnak az uniós országok koronavírus-világjárványt követő társadalmi-gazdasági helyreállításában is kulcsszerepe lesz. A pandémia visszájára fordította a munkaerőpiaci részvétel terén kirajzolódó kedvező trendet, óriási kihívás elé állította az oktatási és egészségügyi rendszereket, és növelte az egyenlőtlenségeket. Az ESZA+ lesz az egyik legfontosabb uniós eszköz, amellyel élve a tagállamok felülkerekedhetnek a nehézségeken.

Az alap prioritásai:

  • A fiatalok támogatása abban, hogy tovább tanuljanak, megfelelő szakképesítést szerezzenek és minőségi munkahelyet találjanak
  • A rászoruló gyermekek segítése
  • Az emberek átképzése és továbbképzése a zöld és digitális gazdaságra való átállás érdekében
  • Kapacitásépítés a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek számára
  • Transznacionális együttműködés a szociális innováció Unió-szerte történő előmozdítása érdekében
  • A szociális innováció közvetlen támogatása a „Foglalkoztatás és szociális innováció (EaSI)” ágon keresztül
  • A kohéziós politika részét képező ESZA+ az elődprogramhoz hasonlóan támogatni fogja az EU gazdasági, területi és társadalmi kohézióját, azaz csökkenteni fogja a tagállamok és a régiók közötti egyenlőtlenségeket.

ESZA+: négy alap egyben

Az ESZA+ négy finanszírozási eszközt foglal magában, melyek a 2014–2020-as programozási időszakban különálló alapként működtek. Ez a négy finanszírozási eszköz: az Európai Szociális Alap (ESZA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD), az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI).

Hogyan fog támogatást nyújtani az ESZA+?

Az ESZA+ keretében nyújtott támogatás a következőkön keresztül valósul meg:

Total budget
99,3 milliárd euró
Dates
2021–2027
Grant / loan size
A beruházás hatókörétől függően
Who can apply
Ha tudni szeretné, milyen beruházásokat hajtott végre egy adott tagállam az Európai Bizottsággal partnerségben, látogasson el a kérdéses ország ESZA+-szal foglalkozó honlapjára.
EaSI-támogatásra az uniós országok vagy az EaSI programban megállapodás alapján részt vevő nem uniós országok polgárai és szervezetei, illetve a nemzetközi szervezetek és az uniós jog alapján létrehozott jogalanyok pályázhatnak.
No. of partners needed
A pályázati és ajánlati felhívások megtekintése
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pályázati és ajánlati felhívások
More info on the programme
Total initiative budget
A 2021 és 2027 közötti teljes programköltségvetés: 99,26 milliárd euróA 2014 és 2020 közötti költségvetés: 127,8 milliárd euró; és a REACT-EU kiegészítése (2023-ig): 50,6 milliárd euró
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12