Skip to main content

Culture and Creativity

Az innovatív eszközök és üzleti modellek elnevezésű intézkedés célja az európai szereplők versenyképességének, skálázhatóságának és fenntarthatóságának megerősítése, az európai alkotások láthatóságának és elérhetőségének javítása, valamint a közönség létszámának növelése a digitális környezetben.

A cél olyan projektek támogatása, amelyek az audiovizuális ágazat sajátos kihívásaira – például a felfedezhetőségre, a kiadási intervallumok sorrendjének meghatározására, a finanszírozásra és a territorialitásra – összpontosítanak annak érdekében, hogy online és határokon átnyúlóan minőségi és látható kínálatot lehessen biztosítani az európai alkotásokból a nagyközönség számára.

A pályázatoknak megfelelő stratégiákat kell ismertetniük a fenntarthatóbb és környezetbarátabb iparág feltételeinek megteremtése, valamint a nemek közötti egyensúly, a befogadás, a sokszínűség és a reprezentativitás biztosítása érdekében.

Az átláthatóság kulcsszerepet játszik az intézkedésben. Ennélfogva a pályázatoknak magukban kell foglalniuk az intézkedés bemeneti adatainak és eredményeinek közzétételére vonatkozó terveket, beleértve többek között az eredményeknek a közigazgatási szervekkel, a tagállamokkal és az audiovizuális ágazattal való közlését.
Total budget
2,44 milliárd EUR
Dates
2021–2027
Grant / loan size
A beruházás hatókörétől függően
Who can apply
A pályázóknak (kedvezményezetteknek és kapcsolódó szervezeteknek) jogi személyeknek (köz- vagy magánjogi szervezeteknek) kell lenniük, a támogatható országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük (lásd a felhívás részleteit), és a Kreatív Európa program MEDIA ágában teljes mértékben részt vevő országok valamelyikében letelepedett jogalanynak kell lenniük, és közvetlenül vagy közvetve, teljes egészében vagy többségi részesedés révén ezen országok állampolgárainak tulajdonában kell lenniük. Nyilvános részvénytársaságok esetében az értéktőzsde székhelyét kell figyelembe venni az állampolgárság meghatározásánál.
No. of partners needed
Egyedüli pályázó (egyetlen kedvezményezett), valamint egy legalább két pályázóból álló konzorcium által benyújtott pályázatok is benyújthatók.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pályázati felhívások
Total initiative budget
8 883 198 EUR
Version
0.0.0
Sector count
3
Organisation count
3
Need count
7