Skip to main content

Culture and Creativity

A Horizont Európa program részeként az európai innovációs ökoszisztémák (EIE) program célja, hogy összekapcsoltabb, inkluzívabb és hatékonyabb innovációs ökoszisztémákat hozzon létre, és támogassa a vállalatok növekedését, az új európai innovációs menetrendben foglaltaknak megfelelően.

Az innovációs ökoszisztémák

  • kapcsolatot teremtenek az innovációt célul kitűző emberek és szervezetek között; és
  • magukban foglalják az erőforrások (például alapok, berendezések és létesítmények), szervezetek (például felsőoktatási intézmények, kutatási és technológiai szervezetek, vállalatok, kockázatitőke-befektetők és pénzügyi közvetítők), befektetők és politikai döntéshozók közötti kapcsolatokat.


Az európai innovációs ökoszisztémák által támogatott intézkedések kiegészítik az EIC és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által végrehajtott fellépéseket, a Horizont Európa program keretében végzett tevékenységeket, a nemzeti, regionális és helyi szintű kezdeményezéseket, valamint a magán- és a harmadik szektorbeli kezdeményezéseket.

Total budget
95,5 milliárd euró
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Tekintse meg a pályázati felhívásokat!
Who can apply
A pályázóknak a következő országok, illetve területek valamelyikében letelepedett jogalanyoknak kell lenniük:
• az Európai Unió tagállamai, beleértve a legkülső régióikat is;
• a tagállamokhoz kapcsolódó tengerentúli országok és területek (TOT-ok);
• támogatásra jogosult nem uniós országok (a Horizont Európa programhoz társult országok).
No. of partners needed
Legalább 3
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pályázati felhívások
Total initiative budget
N/A
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
7
Need count
4