Skip to main content

Culture and Creativity

A digitális innovációs központok segítenek a vállalkozásoknak kihasználni a digitális lehetőségeket arra, hogy a versenyképességük fokozása érdekében tökéletesítsék a folyamataikat és a termékeiket. Az állami finanszírozás hatásának fokozása érdekében uniós finanszírozás áll majd rendelkezésre azon központok számára, amelyeket már támogatnak (vagy támogatni fognak) a saját tagállamaik (vagy régióik). A Digitális Európa program növelni fogja a kiválasztott központok kapacitásait annak érdekében, hogy le tudják fedni az egyértelmű európai hozzáadott értéket teremtő tevékenységeket.

Az S+T+ARTS platform célja a technológia és a művészi gyakorlat szorosabb összekapcsolása az Európa előtt álló társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági kihívások leküzdése érdekében. A művészek, tudományos munkatársak, mérnökök és kutatók együttműködése révén támogatja a kreatívabb, inkluzívabb és fenntarthatóbb technológiák kifejlesztését. Az az elképzelés áll a középpontjában, hogy mind a művészet, mind a tudomány és a technológia számára kedvező lehet a nézőpontok megosztása, valamint a javukra válhat, ha új utak nyílnak meg a kutatás és az üzleti tevékenység előtt.

A Startup Europe kezdeményezés a csúcstechnológiát alkalmazó induló innovatív vállalkozásokat, a növekvő innovatív vállalkozásokat, a befektetőket, az akcelerátorokat, a vállalati hálózatokat, az egyetemeket és a médiát összekötő kezdeményezés, amely az európai induló innovatív vállalkozások szférájának bővülését igyekszik felgyorsítani. A programot egy uniós finanszírozású projektekből és szakpolitikai intézkedésekből álló portfólió támogatja.

A WORTH partnerségi projekt a kreatív ágazatban működő kkv-k számára nyújt támogatást a transznacionális együttműködéshez azzal a céllal, hogy innovatív, tervezésközpontú termékeket fejlesszenek ki a kreatív szakemberek, formatervezők, gyártók, iparművészek és technológiai vállalatok közötti információcsere és partnerkapcsolatok ösztönzése révén. Olyan fő elveken alapul, mint a minőségérzet – beleértve a stílust és az esztétikát –, az egészséges és biztonságos életterek, a fenntarthatóság és a körforgásos jelleg, valamint a befogadás, a hozzáférhetőség és a megfizethetőség.

A szociális beruházásra és készségfejlesztésre elkülönített keret a következőket segíti elő: a készségek és a kulcskompetenciák fejlesztése; a készségkereslet és a készségkínálat összehangolása, valamint a készségek alkalmazása és magasabb szintű hasznosítása oktatás, képzés – többek között munka közben képzés és kapcsolódó tevékenységek – révén.

Ez a finanszírozási lehetőség különböző ágazatok kisléptékű együttműködési projektjeit támogatja. Például a könyv- és kiadói ágazat 2021. évi pályázati felhívásai esetében ez a fellépés arra irányult, hogy támogassa a könyvágazat szakembereit a fordítási vagy adaptációs jogok értékesítésében az európai irodalmi művek – és különösen a kevésbé használt nyelveken írott művek – Európán belüli és kívüli forgalmának növelése érdekében.

Ez a finanszírozási lehetőség a különböző ágazatok közötti, kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projekteket támogatja. Például a kulturális örökség ágazata esetében a 2021-es pályázati felhívások olyan fellépésekre irányultak, amelyek számos tevékenységi területen nyújtottak támogatást a kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek számára.

Ez a finanszírozási lehetőség különböző ágazatok kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projektjeit támogatja. Például a zenei ágazat esetében a 2021-es felhívásokra különböző területeken tevékenykedő zenei szakemberek pályázhattak. Ezek közé a tevékenységi területek közé tartozott a zeneszerzés, a zene promóciója, terjesztése és a jövedelemteremtés, az ágazaton belüli innovációból és az új üzleti modellekből eredő új digitális, jogi és technikai tendenciák kiaknázása, továbbá a zene EU-n kívülre irányuló exportja és EU-n belüli terjesztése.

Ez a finanszírozási lehetőség a különböző ágazatok közötti kis-, közepes és nagyléptékű együttműködési projekteket támogatja. Például az építészeti ágazat esetében a 2021-es felhívásokra a különböző területeken tevékenykedő európai építészek pályázhattak.

Ez a finanszírozási lehetőség a kulturális és kreatív ágazatokban megvalósuló projekteket támogatja. Számos tevékenység és kezdeményezés, valamint a pályázók széles köre támogatható. Olyan projektek részesülnek támogatásban, amelyek előmozdítják a transznacionális kulturális együttműködést, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a művészek különböző országokban végezhessék alkotói tevékenységüket, az európai műalkotások pedig könnyebben terjeszthetők legyenek az országhatárokon túl is.

Subscribe to Digitalizáció és új üzleti modellek