Skip to main content

Culture and Creativity

Az ERFA az EU kohéziós politikáját szolgálja; célja az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítése a régiók közötti egyensúlyhiányok orvoslása, valamint a gazdasági fellendülés, a munkahelyteremtés, a versenyképesség, az innováció és a fenntarthatóság támogatása révén. Megvalósítja az Unió politikai prioritásait, különösen a zöld és digitális átállást.

Az ERFA-n belül az Interreg programok a határon átnyúló (Interreg A és IPA), a transznacionális (Interreg B) és a régióközi (Interreg C) együttműködést támogatják.

Ez a pályázattípus a szakképzési kiválósági központok európai platformjainak létrehozását és fejlesztését támogatja, és ezáltal hozzájárul a regionális fejlesztéshez, az innovációhoz, az intelligens szakosodási stratégiákhoz, valamint a nemzetközi együttműködési platformokhoz.

A platformok tevékenységében a fejlett szakképzési kiválósági rendszerekkel rendelkező, valamint a hasonló megközelítéseket kidolgozó országok vehetnek részt.

Az uniós tagállamokban, a programhoz társult harmadik országokban, illetve a programhoz nem társult harmadik országokban az ifjúságpolitika területén tevékenykedő szervezetek közötti nemzetközi együttműködési partnerségek tartoznak ide.

A projektek az ifjúságügy és a nem formális tanulás területén támogatják a nemzetközi cseréket, az együttműködést és a szakpolitikai párbeszédet a fiatalok fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődésének és jóllétének előmozdítása érdekében.

A projektek céljai:

Kleinschalige partnerschappen zijn erop gericht de toegang tot het Erasmus+-programma te verbreden, zodat ook moeilijk te bereiken kleinschalige organisaties en particulieren die actief zijn op het gebied van schoolonderwijs, volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen en jeugdzaken eraan kunnen deelnemen.

De subsidies zijn bedoeld voor lage financieringsniveaus, voor projecten van korte duur.

A kreatív innovációs labor valamennyi kulturális és kreatív ágazat szereplőit olyan innovatív digitális megoldások tervezésére és tesztelésére ösztönzi, amelyek hosszú távon több kulturális és kreatív ágazatra pozitív hatást gyakorolhatnak.

A labor elősegíti az audiovizuális ágazatra és legalább egy másik kreatív és/vagy kulturális ágazatra alkalmazható innovatív megoldások (például eszközök, modellek és módszertanok) kialakítását. A megoldásoknak mások által is könnyen megvalósíthatónak, továbbá a piacon bevezethetőnek kell lenniük.

Subscribe to Digitalizáció és új üzleti modellek