Skip to main content

Culture and Creativity

„i-Portunus“ – menininkų ir specialistų mobilumas

Menininkams skirta mobilumo programa „i-Portunus“

„i-Portunus“ yra Europos Komisijos finansuojama programa, remianti menininkų, kūrėjų ir kultūros specialistų mobilumą.

Parama tarptautiniam bendradarbiavimui

„i-Portunus“ mobilumo programa yra kultūros sektoriaus programos „Erasmus“ atitikmuo. Ji jungia tarptautinius menininkus, kūrėjus ir kultūros specialistus bei remia visų šalių, dalyvaujančių programoje „Kūrybiška Europa“, tarptautinį bendradarbiavimą.

Pagal šią programą skiriamas finansavimas asmenims išvykti į užsienį trumpam laikotarpiui (7–60 dienų), tam skiriama ne daugiau kaip 3 000 eurų, pateikiant dviejų tipų paraiškas iš:

  • menininkų arba kultūros specialistų;
  • priimančiųjų asmenų arba priimančiųjų organizacijų.

Tinkamumas gauti finansavimą

Programa yra atvira:

  • menininkams, kūrėjams ir kultūros specialistams, dirbantiems bet kuriame kultūros sektoriuje, išskyrus audiovizualinį;
  • priimančiosioms organizacijoms, veikiančioms bet kuriame kultūros sektoriuje, išskyrus audiovizualinį. Tinkamai pagrįstais atvejais gerai žinomi menininkai, meistrai arba žinomi kultūros profesijų atstovai taip pat gali būti priimantieji asmenys.

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo procesą

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo procesą rasite „i-Portunus“ svetainėje. Skaitykite apie asmenines menininkų patirtis su „i-Portunus“ programa istorijų skiltyje: 2019 m. „i-Portunus“ istorijos. „i-Portunus“.

Tagged in:  „Kūrybiška Europa“