Skip to main content

Culture and Creativity

Didžiojo Paryžiaus Pietų regionas (Grand Paris Sud). Tiksliai pritaikytas miesto atnaujinimas

Elgsena grindžiamas ir dinamiškas miesto planavimas

Kraštas:
Type of project :
Size of city/region:
Person walking through a park

Pagrindinė informacija

Architektūros studijos:  „ATELIER ET-SI“, „Atelier de l’Ours“, „Bellastock“, „Constructo skateparkarchitecture“, Elodie CAVEL & Isabelle JEGO, „Monono“, PALM („Peint à la Main“), „Studio KATRA“, Stany Boulifard (4PK), „Quatorze“, YA+K

Pagrindinis rėmėjas: Evri-Kurkurono miesto ir Didžiojo Paryžiaus Pietų regiono aglomeracija

Užbaigimo metai: projektas vykdomas

Visas plotas: maždaug 25 ha

Miesto ir regiono sąlygos

Didžiojo Paryžiaus Pietų regiono Sena-Esonas-Senaras (Didžiojo Paryžiaus Pietų regionas) – miestų aglomeracija pietinėje Il de Franso regiono dalyje, už 30 km nuo Paryžiaus. Ją sudaro 23 savivaldybės, tarp jų Evri-Kurkuronas (67 000 gyventojų). Evri – vienas iš penkių naujų miestų aplink Paryžių, kuriame po 1970 m. vyko sparti urbanizacija. 2019 m. Evri ir gretimas miestelis Kurkuronas susijungė į vieną savivaldybę. Nors tai didelis ekonomikos centras, kuriame yra 143 000 darbo vietų, Evri-Kurkuronas neturi bendro įvaizdžio, o tai kenkia jo ekonominiam patrauklumui. Vietoje atliktose apklausose teigiama, kad entuziazmo ir smagumo trūksta dėl to, kad nėra tikro miesto centro.

Spręsdami šią problemą, miestas ir Didžiojo Paryžiaus Pietų regionas nuo 2019 m. rengia išsamią strategiją, kad Evri-Kurkurono miesto centre būtų smagiau, ir stengiasi pakeisti tiek naudotojų patirtį, tiek šios vietovės ekonominį įvaizdį. Šiems partneriams kartu su vietovės gyventojais, studentais, viešojo ir privačiojo sektorių darbuotojais atlikus socialinį ir urbanistinį įvertinimą, 2021 m. parengtas generalinis planas.

Sprendimas

Kadangi pagrindinių kultūros įstaigų (salės, maisto halės, medijų bibliotekos ir kino teatro) renovacija bus baigta tik po 2028 m., miestas ir aglomeracija nusprendė aktyviai imtis veiksmų kitose miesto centro dalyse išbandydami taktinius miesto planavimo metodus.

Laikinas miesto planavimas prieš reikšmingus atnaujinimo ir statybos darbus – vienas iš būdų pertvarkyti miesto gyvenimą palaipsniui išbandant, koks galėtų būti rytdienos miesto centras. Pagal šį daugiausia elgsena grindžiamą metodą stebimi naudotojų poreikiai bei lūkesčiai ir stengiamasi sugalvoti naujų lengvų konstrukcijų miesto objektų, pritaikytų prie aplinkos ir atitinkančių faktinius naudojimo būdus. Jie gali būti perkelti, priderinti arba palikti, jei visuomenė juos palankiai priima. Paaiškėjus, kad taip problemų išspręsti nepavyksta, jie gali būti pašalinti.

Per 4 metus Evri-Kurkurone atnaujinta 10 viešųjų erdvių įrengus naujų objektų, kaip antai atvirų erdvių burtis studentams, pastačius gatvės baldų, atkūrus augaliją, sukūrus grindinio piešinių, įrengus sporto ir pramogų vietų, atvirą parodų erdvę ir „art du deplacement“ (panašu į parkūrą) treniruočių zoną.

Gyventojai, darbuotojai, studentai ir bendradarbiavusios organizacijos tokias pertvarkas įvertino teigiamai. Dėl taktinio planavimo ne tik daugiau žmonių ėmė naudotis viešosiomis erdvėmis, bet ir pagerėjo žmonių ir institucijų santykiai.

Aukštos kokybės kriterijai (kontekstas, vietos pojūtis, įvairovė, grožis)

  • Laikina miesto pertvarka grindžiama pigiu ir greitu planavimu, remiantis esamomis viešosiomis erdvėmis ir lengvos konstrukcijos objektais. Kiekviena intervencija pritaikoma prie aplinkos.
  • Per daugelį konsultacijų su gyventojais, naudotojais, parduotuvių savininkais ir administravimo tarnybomis apžvelgtos kiekvienai erdvei būdingos kliūtys, taip pat jos padėjo sukurti geriausiai pritaikytus sprendimus atsižvelgiant į vietą, paskirtį, intervencijos tipus, augalų įvairovę ir pan.
  • Laikinai planuojant miestą atsižvelgiama į įvairių teritorijos naudotojų (įmonių, darbuotojų, studentų ir gyventojų) požiūrį. Tai padeda praktiškai suvokti jų siekius, lūkesčius ir sunkumus. Taip galima eksperimentuoti greitai sprendžiant vietos problemas arba nustatant naujus viešosios erdvės naudojimo būdus.
  • Tokia metodika suteikia galimybę kurti miestą per eksperimentų seką. Atsižvelgiant į įvairių grupių (gyventojų, įmonių, studentų ar darbuotojų) suvokimą, tokiu būdu planuojant miestą modelis „iš viršaus į apačią“ pakeičiamas patirtimi ir emocijomis grindžiamu metodu.

Planavimas ir valdymas

Iniciatyvai vadovauja Didžiojo Paryžiaus Pietų regionas (1 ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas) ir Evri-Kurkurono miestas (3 ne visą darbo laiką dirbantys darbuotojai).

Partneriai: ENSIIE inžinerijos mokykla, Georges’o Brassensart’o mokyklos meno ir dizaino skyrius, „Architectural“, Esono miesto planavimo ir aplinkos patariamoji agentūra (CAUE91), Evri „Art Du Deplacement“ akademija, Didžiojo Paryžiaus Pietų regiono meno studijų centras, „Etoile Fab Lab“, vietos medelynas „Pariciflore“, vietos menininkai iš „La cité des Artistes“, „la Fabrik“.

Biudžetas ir finansavimas

Visas biudžetas – 425 000 EUR.

Didžiojo Paryžiaus Pietų regionas skyrė 200 000 EUR (įskaitant Il de Franso regiono skirtus 100 000 EUR), o Evri-Kurkuronas – 225 000 EUR (įskaitant Esono prefektūros skirtus 180 000 EUR).

Pritaikomos idėjos

3 miesto ir regiono patarimai:

  • taktinio urbanizmo priemones naudoti ne vien laikinai užimti erdvei, bet ir kaip lengvus, pigius ir greitus eksperimentus siekiant parengti teisingą generalinį planą;
  • kliautis esama aplinka, kad pertvarka vyktų sklandžiai;
  • kurti kryžmines sąveikas (su gyventojais, aktyviais veikėjais ir pačioje organizacijoje) ne tik vykdant projektą, bet ir prieš jį ir po jo.

Informacija ryšiams

Susisiekite su Didžiojo Paryžiaus Pietų regionu el. paštu.