Skip to main content

Culture and Creativity

Viena. Moterims ir su moterimis planuojamas miestas

Nuodugnus Asperno ežero rajono plėtojimas

Kraštas:
Type of project :
Size of city/region:
View of Aspern Lake City in Vienna, Austria

Pagrindinė informacija

Architektūros studijos:

Pagrindinis rėmėjas: „Wien 3420 Aspern Development AG“ (Vienos miestas, Federalinė nekilnojamojo turto agentūra, „Vienna Insurance“ grupė, „Erste Bank“)

Užbaigimo metai: vykdoma nuo 2003 m.

Visas plotas: 240 ha

Miesto ir regiono sąlygos

Viena laikoma vienu pirmaujančių miestų planavimo atsižvelgiant į lyčių aspektą srityje, kurioje jau veikiama ilgiau nei 25 metus. 1991 m. Moterų biuras ėmėsi daugiausia su planavimu susijusios veiklos, o 1998 m. įkurtas specialus koordinavimo biuras. 2000 m. lyčių aspekto integravimas tapo viso miesto strategija ir jį imta taikyti plėtojant teritorijas. 2005–2010 m. Viena įvairiais planavimo lygiais įgyvendino maždaug 60 bandomųjų projektų. Taikant šį metodą, vadovaujant planavimo atsižvelgiant į lyčių aspektą ekspertui, vyko tarpdalykis bendradarbiavimas įvairiais administravimo lygmenimis.

Pagal Asperno ežero rajono projektą pertvarkoma buvusio aerodromo teritorija – joje numatyta įrengti maždaug 10 500 butų, kuriuose gyventų per 20 000 žmonių, ir sukurti 20 000 darbo vietų. Tvenkinį supanti 240 ha teritorija yra vienas didžiausių vystomų plotų Europoje.

Siekta ilgainiui išplėtoti tvarią ir lygiomis teisėmis bendrai naudojamą naują miesto dalį.

Sprendimas

Asperno ežero rajonas – įtraukios ir lyčių atžvilgiu sąmoningos plėtros miesto pakraščiuose pavyzdys.

Plėtojant Asperno ežero rajoną daug dėmesio skirta su lytimis susijusiems aspektams ir moterų poreikiams – pavyzdžiui, atsižvelgta į tai, kad moterims opesni saugumo viešose vietose klausimai ir jos atlieka didesnę dalį priežiūros darbų – kartu laikantis į naudotoją orientuoto požiūrio ir tvirtai akcentuojant bendruomeniškumą.

Projektuojant teritoriją ir atskirus pastatus atsižvelgta į moterų poreikius. Tai atspindėjo parkų projektai, šaligatvių plotis ir prieinamumas, galimybės prisėsti viešose vietose, tinkamai apšviestos gatvės ir policentrinė struktūra, kurioje reikiamos įstaigos pasiekiamos per 15 minučių pėsčiomis.

Mišrios paskirties centre susipina gyvenamoji (įskaitant socialinių, privačių ir bendruomeninių būstų projektus), darbo, kultūros ir socialinė infrastruktūra.

Didžioji dalis įprastinės planavimo veiklos Asperne itin pritaikyta lyčių požiūriu, kaip antai slaugą palengvinanti pirmoji atitinkamai organizuota parduotuvių gatvė Austrijoje.

Sprendžiant įperkamo būsto klausimą lyčių aspektu, pagal projektą sukuriama saugi ir prieinama miesto aplinka, kur moterys gali drąsiai vaikščioti bet kuriuo paros metu. Įtampą keliančios vietos, kaip antai požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, rūpestingai suplanuotos, kad būtų galima jaustis saugiau.

Aukštos kokybės kriterijai (kontekstas, vietos pojūtis, įvairovė, grožis)

  • 2003 m. miestas subūrė projekto komandą, į kurią įtraukti ir žemės savininkai bei aplinkiniai kaimynai. Jie turėjo galimybę išreikšti savo poreikius ir idėjas ir buvo pakviesti į europinio Asperno ežero rajono viešųjų erdvių projektavimo principų konkurso vertinimo komisiją.
  • Ypač akcentuotas viešųjų erdvių projektavimas – visoje teritorijoje esama įvairių formų parkų, aikščių ir pusiau atvirų erdvių.
  • Projektu siekiama propaguoti tvarius judumo mieste būdus ir mažinti priklausomybę nuo automobilių. Netoliese esama tankių pėsčiųjų takų, dviračių takų ir viešojo transporto stotelių (autobusų ir metro).
  • Gatvės ir viešos erdvės pavadintos vien moterų vardais – pvz., Simone de Beauvoir aikštė ir Janis Joplin alėja – taip subtiliai reaguojant į istoriškai įprastą praktiką pavadinimams daugiausia rinktis vyrų vardus.
  • Gyventojai tvirtai tapatinasi su bendruomene. Daugelis teigia, kad jaučiasi tarsi miesto pirmeiviai, ir sako, kad gyvenimas čia – it atostogos, ypač vasarą, kai iš savo buto galima nueiti prie ežero vilkint vien maudymosi kostiumėliu.

Planavimas ir valdymas

Už bendrą projekto plėtojimą atsakinga plėtojimo agentūra („Wien 3420 Aspern Development AG“). Plėtojant ir planuojant glaudžiai bendradarbiaujama su miesto administracija, nes plėtojimo agentūros sukurtos viešosios erdvės vėliau perduodamos prižiūrėti miestui. Įvairių dalyvaujančių miesto departamentų veiksmus koordinuoja už miesto plėtros teritorijas atsakingas specialus Statybų ir technologijų vykdomojo biuro padalinys.

Įmonėje „Wien 3420 AG“ dirba maždaug 20 darbuotojų. Vietoje dirba 6 rajono valdymo grupės nariai. Be to, sprendžiant įvairius klausimus (miesto planavimo, gatvių, parkų, statybos leidimų, mokyklų, darželių ir kt.) bendradarbiauja daug miesto administracijos darbuotojų.

Biudžetas ir finansavimas

Visas projekto biudžetas buvo 5 mlrd. EUR. Jis daugiausia finansuojamas iš nekilnojamojo turto plėtojimo pajamų ir remiamas savivaldybės bei nacionalinėmis lėšomis.

Pritaikomos idėjos

Viena sėkmingai plečia lyčių aspekto integravimą įvairiais planavimo mastais ir vykdant įvairias užduotis. Šis metodas apėmė įvairius su lytimis susijusius kriterijus, kurie turi ypač didelę įtaką miesto projektavimo, būsto, parkų projektavimo, transporto ir judumo srityse. Sėkmingas įgyvendinimas, kaip antai viešuose parkuose, rodo viešojo sektoriaus kaip žemės savininko kontrolę sudarant palankias sąlygas patenkinti įvairius naudotojų poreikius. Panašus modelis taikomas ir gatvių projektavimui bei viešosioms erdvėms, nors dėl rinkos dinamikos vietos paslaugų lygiu jo poveikis menkesnis.

Miesto patarimai:

  • rasti stiprių ir patikimų partnerių, kurie būtų pasiryžę kartu nueiti ilgą kelią;
  • noriai keistis idėjomis su kitais ir atidžiai rinktis, ką priimti, o ką atmesti, elgtis lanksčiai ir būti budriems, nes tai, kas pasiekta, kitą kartą gali netikti;
  • žiūrėti į dalykus per lyčių prizmę, antraip viena akimi liksite akli.

Informacija ryšiams

Susisiekite su Vienos miesto plėtros ir miesto planavimo departamentu e. paštu.