Skip to main content

Culture and Creativity

Vilnius. Medinės miesto architektūros muziejus

Aplinką tausojančiame mieste atgaivinami tradiciniai metodai

Kraštas:
Type of project :
Size of city/region:
Museum of Urban Wooden Architecture in Vilnius, Lithuania

Pagrindinė informacija

Architektūros studijos: UAB „Vilniaus planas“

Pagrindinis rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė

Užbaigimo metai: 2022

Medžiagos: medis

Visas plotas: 1281 m²

Naudingasis plotas: 242 m²

Apdovanojimai: 2022 m. Europos Sąjungos paveldo apdovanojimas

Miesto ir regiono sąlygos

Vilnius apibrėžė 10 kokybiškos architektūros principų, kurie yra svarbūs kuriant būsimą miesto įvaizdį ir užtikrinant gyvenimo kokybę mieste. Pagal du iš tų principų numatoma išsaugoti ir pakartotinai naudoti istorinius pastatus ir paveldo objektus ir raginama miestą plėtoti tvariau.

Seniausias Vilniaus istorinis priemiestis Užupis Vilniaus miesto bendrajame plane ir Vilniaus senamiesčio valdymo plane paskelbtas viena iš prioritetinių teritorijų. Jame stovi puikus medinės architektūros paveldo pavyzdys – namas Polocko g. 52. Vienu gražiausių Vilniaus istorinių medinių pastatų laikomas namas kelis dešimtmečius buvo apleistas, todėl gerokai apgriuvo.

2019 m. Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė pastatą restauruoti ir įkurti naują kultūros įstaigą – Medinės miesto architektūros muziejų kaip šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkantį kultūros infrastruktūros objektą.

Sprendimas

XIX a. pastatytas namas yra medinės miesto architektūros pavyzdys su neprilygstamais fasado drožiniais.

Restauruodama pastatą, tarpdalykė dailidžių, polichromijos tyrinėtojų ir restauruotojų grupė stengėsi išsaugoti jo autentiškumą. Išlaikyta 80 proc. originalių eksterjero puošybos elementų ir 70 proc. autentiškų sienų ir konstrukcijų. Kad būtų naudojama mažiau naujų medžiagų, grupė panaudojo kitų nugriautų medinių pastatų elementų, kai išsaugoti originalius namo elementus buvo neįmanoma.

Interjero sienų puošyba buvo išsaugota ir iš dalies atkurta remiantis polichromijos tyrimų rezultatais.

Medinės miesto architektūros muziejuje medinė architektūra propaguojama kaip tvarus ir aplinkai palankus sprendimas ir neatsiejama šiuolaikinio miesto dalis. Muziejaus ekspozicijoje susiejama pasaulio medinės miesto architektūros praeitis, dabartis ir ateitis, taip pat vietos menininkų ir Vilniaus dailės akademijos studentų bei absolventų kūriniai.

Jame taip pat įkurtas konsultacijų centras su meistrų duomenų baze, kad Vilniaus medinių pastatų savininkams ir gyventojams būtų lengviau sužinoti, kaip tvariai ir atsižvelgiant į istorinį palikimą prižiūrėti ir saugoti savo namus.

Šio namo renovacija įkvėpė panašų projektą kitame Vilniaus rajone, Šnipiškėse – ten planuojamas eksperimentinis istorinės ir šiuolaikinės medinės architektūros centras.

Aukštos kokybės kriterijai (kontekstas, vietos pojūtis, įvairovė, grožis)

Įkurdamas Medinės miesto architektūros muziejų miestas sugebėjo tvariai restauruoti ir perkurti istorinį medinį namą kaip pavyzdį šalyje ir platesniame Baltijos regione.

Muziejaus veikla padeda didinti gyventojų ir lankytojų informuotumą apie medinės architektūros paveldo estetiką ir šiuolaikinius naudojimo būdus ir taip grąžinti istorinius medinės konstrukcijos pastatus į miestovaizdį.

Muziejus paskelbė originalių Vilniaus medinės architektūros elementų katalogą ir surengė dvi tarptautines konferencijas: šiuolaikinės medinės architektūros (2022 m.) ir miestų medinės architektūros paveldo (2023 m.).

Nuo pat atidarymo muziejus tapo rajono gyventojų susitikimų vieta. Konsultacijų centras jau padėjo maždaug 100 gyventojų prižiūrėti ir restauruoti medinius pastatus.

Meniniu požiūriu, namui būdingos autentiškos XIX a. pabaigos medžiagos ir formos. Dėl savitos puošybos jis išsiskiria iš kitų to meto medinių gyvenamųjų namų ir atrodo tarsi užmiesčio rezidencija.

Muziejus yra vietoje išsaugoto medinės architektūros paveldo pavyzdys, stiprinantis Užupio vaizdinę tapatybę, be to, tai yra vilniečių atpažįstama ir labai mėgstama vieta.

Planavimas ir valdymas 

6 Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros skyriaus, Kultūros paveldo apsaugos skyriaus ir Projektų valdymo skyriaus atstovai;

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė;

3 Medinės miesto architektūros muziejaus darbuotojai.

Techninę priežiūrą vykdė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.

Biudžetas ir finansavimas 

Visa projekto vertė – 1 183 597 EUR, iš jų 506 991,18 EUR finansavo Europos Sąjunga (pagal Europos Sąjungos fondų investavimo veiksmų programos 7 prioritetą „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“), o 676 606,63 EUR skyrė Vilniaus miesto savivaldybė.

Pritaikomos idėjos

  1. Skirti daug laiko ir išteklių dokumentavimui ir tyrimams, be kita ko, architektūros vertinimui, archyvų tyrinėjimams ir vietoje atliekamiems tyrimams. Taip bus užtikrinta, kad projektas atitiktų originalų pastato projektą ir kultūrinę reikšmę.
  2. Užmegzti partnerystės ryšius su kvalifikuotais meistrais ir paveldo ekspertais, turinčiais kultūros paveldo restauravimo sertifikatus ir išmanančiais tradicines statybos ir amatų technologijas, kad restauruojant būtų išlaikytas autentiškumas.
  3. Pirmumą teikti tvarumui ir autentiškumui, naudojant esamas medžiagas ir įtraukiant kuo mažiau naujų elementų. Stengtis rasti išsaugojimo ir šiuolaikinių reikalavimų pusiausvyrą užtikrinant, kad pastatas būtų funkcionalus ir kartu išlaikytų istorines ir kultūrines šaknis.

Informacija ryšiams

Susisiekite su Medinės miesto architektūros muziejumi e. paštu.