Skip to main content

Culture and Creativity

Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) teminėmis programomis remiami veiksmai, susiję su JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimu pasauliniu lygmeniu. Prioritetinės temos yra šios: žmogaus teisės ir demokratija, pilietinė visuomenė, stabilumas ir taika, taip pat pasauliniai iššūkiai, tokie kaip sveikata, švietimas ir mokymas, moterys ir vaikai, darbas, socialinė apsauga, kultūra, migracija ir klimato kaita.

Pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KVTBP) finansuojami ES išorės veiksmai, sudarant sąlygas ES veiksmingai puoselėti ir propaguoti savo vertybes ir interesus visame pasaulyje.

Pagal KVTBP geografines programas skatinamas bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis šiuose regionuose:
• Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse (19,32 mlrd. EUR)
• Užsachario Afrikoje (29,18 mlrd. EUR)
• Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione (8,48 mlrd. EUR)
• Amerikoje ir Karibų jūros regione (3,39 mlrd. EUR).

Subscribe to Tarptautinės partnerystės generalinis direktoratas