Skip to main content

Culture and Creativity

Vykdant skaitmeninių inovacijų centrų darbą, įmonėms padedama pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis tobulinti savo procesus ir produktus, kad didėtų konkurencingumas. ES finansavimas bus skirtas centrams, kuriuos jau remia (arba rems) jų valstybės narės (arba regionai), siekiant padidinti viešojo finansavimo poveikį. Skaitmeninės Europos programa bus padidinti atrinktų centrų pajėgumai, kad jie apimtų veiklą, turinčią aiškią Europos pridėtinę vertę, grindžiamą centrų tinklaveika ir ekspertinių žinių perdavimo skatinimu.

Pažeidžiamų grupių, tokių kaip migrantai ir pabėgėliai, vaizdavimas ir matomumas Europos pagrindinėje socialinėje žiniasklaidoje tebėra menkas, ir daugiausia dėmesio skiriama padėčiai Ukrainoje. Tikslas ir toliau yra nustatyti įtraukios socialinės žiniasklaidos skatinimo Europoje būdus ir padėti šioms grupėms kurti savo naratyvus apie pabėgėlių ir migrantų vietą ir vaidmenį Europos visuomenėje ir bendruomenėse.

 

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra nauja ES finansavimo programa, kuria visų pirma siekiama sudaryti įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms sąlygas naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Šia programa teikiamas strateginis finansavimas siekiant spręsti daugybę klausimų, su kuriais šiandien susiduriame, susijusių su skaitmeninėmis technologijomis ir infrastruktūromis. Programa siekiama paspartinti ekonomikos atsigavimą ir formuoti skaitmeninę Europos visuomenės ir ekonomikos transformaciją, suteikiant naudos visiems, o ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Subscribe to Skaitmeninės Europos programa