Skip to main content

Culture and Creativity

I-Portunus”: mobilitāte māksliniekiem un profesionāļiem

i-Portunus, mobilitātes programma māksliniekam

I-Portunus” ir shēma, kas atbalsta mākslinieku, autoru un kultūras jomas darbinieku mobilitāti un ko finansē Eiropas Komisija.

Atbalsts starptautiskajai sadarbībai

I-Portunus” mobilitātes shēma ir kultūras nozares “Erasmus” programma. Tā savieno starptautiskus māksliniekus, autorus un kultūras jomas darbiniekus un atbalsta starptautisku sadarbību starp visām valstīm, kas piedalās programmā “Radošā Eiropa”.

Šī shēma nodrošina finansējumu fiziskām personām, lai viņi īslaicīgi (uz 7–60 dienām) varētu doties uz ārzemēm. Šā finansējuma maksimālā summa ir 3000 eiro, un tam var pieteikties divu veidu saņēmēji:

  • fiziskas personas — mākslinieki vai kultūras jomas darbinieki;
  • uzņemošās personas vai organizācijas.

Tiesības saņemt finansējumu

Šī shēma ir paredzēta:

  • māksliniekiem, autoriem un kultūras jomas darbiniekiem, kas strādā jebkurā kultūras nozarē, izņemot audiovizuālo nozari;
  • uzņemošajām organizācijām, kas strādā jebkurā kultūras nozarē, izņemot audiovizuālo nozari. Labi pamatotos gadījumos uzņemošās personas var būt arī labi pazīstami mākslinieki, meistari vai slaveni kultūras jomas darbinieki.

Uzziniet vairāk par pieteikšanās procesu

Uzziniet vairāk par pieteikšanās procesu I-Portunus” tīmekļa vietnē. Izlasiet mākslinieku personiskās pieredzes stāstus par sadarbību ar “I-Portunus” stāstu sadaļā: I-Portunus stāsti 2019 – “I-Portunus.

Tagged in:  Radošā Eiropa