Skip to main content

Culture and Creativity

Sagrešas zemesrags (Portugāle)

Sagrešas zemesrags ir kulturāli un vēsturiski bagāta ainava, kas atrodas Ibērijas pussalas dienvidrietumos. Tajā atrodas vairāki svarīgi arheoloģiskie izrakumi, pilsētbūves konstrukciju elementi un pieminekļi, kas apliecina tā stratēģisko atrašanās vietu un nozīmi gadsimtu gaitā.

Uz zemesraga XV gadsimtā princis Enrike Jūrasbraucējs izveidoja komandantpunktu savam projektam jaunu zemju atklāšanai pa jūru, un tas kļuva par stratēģisku vietu Atklājumu laikmetā, kas iezīmēja Eiropas kultūras, zinātnes un tirdzniecības paplašināšanu gan virzienā uz Atlantijas okeāna, gan Vidusjūras krastiem, nosakot Eiropas civilizācijai ceļu uz globālo ekspansiju, kas vēlāk noteica mūsdienu pasaules modeli.