Skip to main content

Culture and Creativity

Atēnu Akropole, Grieķija

Akropole kopā ar tās apkaimē esošajām arheoloģisko atradumu vietām veido nozīmīgu antīkās arhitektūras ansambli. Šeit ir līdz pat simts pieminekļiem, no kuriem daži ir senāki par 3000 gadiem, un šis pieminekļu komplekss ir Atēnu vēsturiskais centrs.

Šis objekts ir izcils antīkās arhitektūras attīstības piemērs, un tajā ir Akropoles klints ar tās ziemeļu, dienvidu un austrumu nogāzēm, Senā Agora, Romiešu Agora, Adriāna bibliotēka, Pniksa un Areopāga pakalni, Mūzu pakalns (Filopapa piemineklis), Nimfu pakalns (observatorija), Kerameika kvartāls ar senajām darbnīcām un kapsētu.

Senatnē šeit praktizēja un attīstīja filozofiju, demokrātiju un politikas teoriju, teātri un mūziku, tāpēc to var uzskatīt par Eiropas kultūras un civilizācijas būtisko aspektu un vērtību šūpuli.

Vairāk par šī objekta atlasi uzzināsiet žūrijas ziņojumā.