Skip to main content

Culture and Creativity

Gada darba programmas

Izmantojot gada darba programmu, Komisija nodrošina programmas “Radošā Eiropa” īstenošanu.

Eiropas Komisija sagatavo gada darba programmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lēmumu, ar kuru izveido programmu “Radošā Eiropa”.

Gada darba programmā ir aprakstīts politikas satvars, prioritātes un darbības, ar kurām īsteno programmu “Radošā Eiropa”.

Skatiet programmas “Radošā Eiropa” gada darba programmas un to grozījumus tālāk sadaļā “Saistītais saturs”.

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”