Skip to main content

Culture and Creativity

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

ES misijas ir Komisijas koordinēti centieni apvienot nepieciešamos resursus — finansēšanas programmas, politiku un noteikumus, kā arī citus pasākumus. Misiju mērķis ir arī mobilizēt un aktivizēt publiskā un privātā sektora dalībniekus, piemēram, ES dalībvalstis, reģionālās un vietējās pašvaldības, pētniecības institūtus, lauksaimniekus un zemes apsaimniekotājus, uzņēmējus un investorus, lai radītu reālu un ilgstošu ietekmi. Uzdevumi tieši iesaistīs iedzīvotājus, lai palīdzētu sabiedrībai pieņemt un ieviest jaunus risinājumus un pieejas.

Programma Eiropas inovācijas ekosistēmas (EIE) ir daļa no programmas “Apvārsnis Eiropa” un tās mērķis ir radīt savienotākas, iekļaujošākas un efektīvākas inovācijas ekosistēmas un atbalstīt uzņēmumu paplašināšanu, kā noteikts jaunajā Eiropas Inovācijas programmā.

Inovācijas ekosistēmas

Darbības mērķis ir attīstīt dialogu ar Eiropas jauniešiem, piedāvājot viņiem īpaši izveidotu tiešsaistes vidi, kurā apkopots pārdomas rosinošs saturs par aktuāliem jautājumiem. Tas dotu iespēju jauniešiem no visas Eiropas salīdzināt viedokļus, apspriesties un uzzināt, kā viņu intereses sasaistās ar citās dalībvalstīs dzīvojošu Eiropas jauniešu interesēm un attiecīgajām Eiropas Savienības iniciatīvām.

Programmas “Radošā Eiropa” Starpnozaru atzara mērķis ir veicināt starpnozaru aktivitātes, kuru mērķis ir pielāgoties strukturālajām un tehnoloģiskajām pārmaiņām, ar ko saskaras mediji, tostarp sekmējot brīvu, daudzveidīgu un plurālistisku mediju vidi, kvalitatīvu žurnālistiku un medijpratību, tostarp digitālajā vidē.

Šis uzaicinājums pievērsīs uzmanību mediju problēmām un iespējām starptautiskā mērogā. 
Neaizsargātu grupu, piemēram, migrantu un bēgļu, atspoguļojums medijos un pamanāmība Eiropā plaši izmantotos sociālos medijos joprojām ir neliela, īpaši ņemot vērā situāciju Ukrainā. Mērķis joprojām ir noteikt veidus, kā Eiropā veicināt iekļaujošus sociālos medijus, un palīdzēt šīm grupām veidot savus vēstījumus par bēgļu un migrantu vietu un lomu Eiropas sabiedrībā un kopienās.

 

Atbalsts Eiropas filmu projektu kataloga izstrādei tiek piedāvāts ar mērķi veicināt Eiropas valstu ar zemu ražošanas kapacitāti (LCC grupa A un LCC grupa B) neatkarīgo filmu studiju konkurētspēju un stiprināt to ekonomisko nozīmi tirgū.


Atbalsts tiks sniegts neatkarīgām Eiropas filmu studijām, kas spēj izstrādāt 2 līdz 3 audiovizuālo darbu projektus spēlfilmu, animācijas un radošo dokumentālo filmu jomā.

Darbība “Eiropas filmu kopražojuma projektu izstrāde” atbalsta Eiropas filmu studiju sadarbību, izstrādājot vienu filmu kopražojuma projektu, kas paredzēts komerciālai izplatīšanai kinoteātros, pārraidei televīzijā vai piedāvāšanai digitālajās platformās vai daudzplatformu vidē šādās kategorijās: animācija, radošas dokumentālās filmas vai spēlfilmas.

Darbības “Novatoriski rīki un uzņēmējdarbības modeļi“ mērķis ir stiprināt Eiropas audiovizuālās nozares dalībnieku konkurētspēju, mērogojamību un ilgtspēju, kā arī uzlabot Eiropas darbu pamanāmību un pieejamību un palielināt auditoriju digitālajā vidē.

Mērķis ir finansēt projektus, kas vērsti uz konkrētiem audiovizuālās nozares izaicinājumiem, piemēram, atrodamību, izplatīšanas logu secību, finansējuma piesaisti un teritorialitāti, lai plašai sabiedrībai nodrošinātu spēcīgu un pamanāmu Eiropas darbu piedāvājumu tiešsaistē un pāri robežām.
Subscribe to Sakaru veidošana un zināšanu apmaiņa