Skip to main content

Culture and Creativity

Cluster tal-udjenza

Il-Cluster tal-udjenza jgħaqqad ix-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej mal-udjenzi tagħhom u jappoġġja l-iżvilupp tal-udjenzi fl-Ewropa kollha u lil hinn minnha. Kull sena, il-programm MEDIA jappoġġja aktar minn 1,100 ċinema f’34 pajjiż u jilħaq 65 miljun persuna bejn il-fruntieri.  

Appoġġ lit-tkabbir tal-udjenza fuq pjattaformi multipli

Is-settur ra bidla progressiva miċ-ċinema għall-pjattaformi f’dawn l-aħħar snin, aċċellerata mill-kriżi tal-COVID-19. Dan il-cluster se jappoġġja lill-industrija awdjoviżiva biex taħtaf u timmassimizza l-opportunitajiet offruti mit-tranżizzjoni diġitali, biex tissodisfa d-drawwiet tal-udjenzi Ewropej. Il-Cluster tal-udjenza se jappoġġja modi innovattivi ta’ involviment mal-udjenza sabiex jinkiseb dan li ġej:

  • stimolu lit-tkabbir tal-udjenza fuq il-pjattaformi kollha
  • involviment ma’ udjenza żagħżugħa permezz ta’ għodod edukattivi u ta’ promozzjoni multipli
  • żgurar tal-aċċess għal kontenut permezz ta’ appoġġ għas-sottotitolar

Azzjonijiet speċifiċi ta’ appoġġ u l-għanijiet tagħhom

Network ta’ teatri taċ-ċinema Ewropej

Din l-azzjoni tippromwovi approċċi innovattivi għall-esperjenza taċ-ċinema li tikkombina l-viżibbiltà għax-xogħlijiet Ewropej u l-akbar udjenza li tista’ tintlaħaq.

Festivals Ewropej

Din l-azzjoni trawwem iċ-ċirkolazzjoni u l-viżibbiltà tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej barra mit-territorji tagħhom u tilħaq udjenza akbar.

Networks u operaturi tal-Video-on-Demand (VOD) Ewropej

Din l-azzjoni żżid l-udjenzi għal xogħlijiet Ewropej fil-pjattaformi Ewropej tal-istreaming permezz ta’ inċentivi, immaniġġjar ta’ katalgi, proġetti kollaborattivi u analiżi tad-<em>data</em> tal-udjenza.

Films f'moviment

Din l-azzjoni tappoġġja d-distribuzzjoni teatrali u online tal-films Ewropej barra mit-territorji tagħhom.

Sottotitolar ta’ kontenut kulturali

Din l-azzjoni għandha l-għan li tiżgura aċċess għall-kontenut awdjoviżiv għaċ-ċittadini kollha tal-UE u għalhekk iżżid iċ-ċirkolazzjoni tal-ipprogrammar kulturali Ewropew fl-Ewropa kollha.

Żvilupp tal-udjenza u edukazzjoni ċinematografika

Din l-azzjoni tistimola l-interess tal-udjenzi, b’mod partikolari l-udjenzi żgħażagħ, permezz ta’ avvenimenti orjentati lejn l-udjenza u inizjattivi ta’ edukazzjoni ċinematografika innovattiva jew transfruntiera.

Networks ta’ Festivals Ewropej

Din l-azzjoni tappoġġja l-kollaborazzjoni fost il-festivals, billi tiġbor flimkien ir-riżorsi u l-għarfien espert, biex jintlaħqu għanijiet komuni.

L-għotjiet MEDIA ta’ Ewropa Kreattiva jingħataw wara sejħiet għal proposti kompetittivi, ippubblikati fil-portal ta’ opportunitajiet ta’ Finanzjament u Offerti tal-Kummissjoni Ewropea. Jekk jogħġbok innota li s-sejħiet għall-proposti għandhom perjodi għas-sottomissjoni u mhumiex miftuħa b’mod kontinwu. L-għotjiet imsemmija hawn fuq jista’ jkollhom frekwenza annwali jew biannwali, il-benefiċjarji interessati għandhom jirreferu għall-Programm ta’ Ħidma fis-seħħ biex jantiċipaw l-għotjiet disponibbli.

Eliġibbiltà għall-finanzjament

Il-gruppi li ġejjin huma eliġibbli biex japplikaw għal opportunitajiet ta’ finanzjament taħt dan cluster: operaturi taċ-ċinema, organizzaturi tal-festivals, networks u operaturi tal-video-on-demand, distributuri teatrali, aġenti tal-bejgħ, istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, eċċ. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta s-sejħa għall-proposti.

Tagged in:  Ewropa Kreattiva