Skip to main content

Culture and Creativity

Raggruppament tal-Udjenza

Il-kriżi tal-COVID-19 affettwat b’mod drammatiku d-drawwiet awdjoviżivi tal-udjenzi Ewropej. Iċ-ċaqliqa progressiva miċ-ċinema għall-pjattaformi li ra s-settur fl-aħħar sena aċċellerat b’mod inkredibbli minħabba l-għeluq tas-swali taċ-ċinema u tat-teatru.

Appoġġ lit-tkabbir tal-udjenza fuq pjattaformi multipli

L-objettiv ta’ dan ir-raggruppament tal-fergħa MEDIA huwa li jgħaqqad ix-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej mal-udjenzi tagħhom u jappoġġja l-iżvilupp tal-udjenzi madwar l-Ewropa u lil hinn minnha. Il-programm għandu l-għan li jikseb dan billi

  • jistimola t-tkabbir u t-tiġdid tal-udjenza billi jiżdiedu l-udjenzi fuq il-pjattaformi kollha
  • jinvolvi ruħu ma’ udjenza żagħżugħa permezz ta’ għodod edukattivi u ta’ promozzjoni multipli
  • jiżgura l-aċċess għal kontenut permezz ta’ appoġġ għas-sottotitolar

Il-fergħa MEDIA se tappoġġja lill-industrija biex taħtaf u timmassimizza l-opportunitajiet offruti mit-tranżizzjoni diġitali. Se jiġu appoġġjati modi innovattivi ta’ involviment mal-udjenza biex tiġi żgurata l-akbar udjenza possibbli għax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej.

Eliġibbiltà għall-finanzjament

L-operaturi taċ-ċinema, il-festivals, in-networks u l-operaturi tal-video on demand, id-distributuri teatrali, l-aġenti tal-bejgħ, l-istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, eċċ., huma eliġibbli biex japplikaw għal opportunitajiet ta’ finanzjament taħt dan ir-raggruppament.

Skopri aktar dwar il-proċess ta’ applikazzjoni

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Eligibility for funding

The following groups are eligible to apply for funding opportunities under this cluster: cinema operators, festival organisers, video on demand networks and operators theatrical distributors, sales agents, heritage institutions, etc. For further information, please consult the call for proposals.

Tagged in:  Creative Europe