Skip to main content

Culture and Creativity

Cluster tal-appoġġ għall-politika

Pins fil-forma tal-bandiera tal-UE fuq globu

Approċċ Ewropew komuni għall-kwistjonijiet ewlenin tal-politika awdjoviżiva huwa essenzjali biex jiġi kkonsolidat is-suq uniku awdjoviżiv Ewropew.  

Appoġġ lill-industrija awdjoviżiva

L-għan tal-cluster tal-appoġġ għall-politika huwa li jippromwovi politika awdjoviżiva Ewropea olistika permezz ta’

  • djalogu regolatorju
  • kondiviżjoni ta’ analiżi u data
  • intelliġenza li tħares ’il quddiem dwar it-tendenzi
  • konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati
  • attivitajiet ta’ promozzjoni u ta’ komunikazzjoni

L-għotjiet MEDIA ta’ Ewropa Kreattiva jingħataw wara sejħiet għal proposti kompetittivi, ippubblikati fil-portal ta’ opportunitajiet ta’ Finanzjament u Offerti tal-Kummissjoni Ewropea. Jekk jogħġbok innota li s-sejħiet għall-proposti għandhom perjodi għas-sottomissjoni u mhumiex miftuħa b’mod kontinwu. L-għotjiet imsemmija hawn fuq jista’ jkollhom frekwenza annwali jew biannwali, il-benefiċjarji interessati għandhom jirreferu għall-Programm ta’ Ħidma fis-seħħ biex jantiċipaw l-għotjiet disponibbli.

Tagged in:  Ewropa Kreattiva