Skip to main content

Culture and Creativity

Raggruppament tal-Appoġġ għall-politika

Approċċ Ewropew komuni għall-kwistjonijiet ewlenin tal-politika awdjoviżiva huwa essenzjali biex jiġi kkonsolidat is-suq uniku awdjoviżiv Ewropew.

Appoġġ lill-industrija awdjoviżiva

L-għan tar-raggruppament tal-Appoġġ għall-politika tal-fergħa MEDIA huwa li jippromwovi politika awdjoviżiva Ewropea olistika permezz ta’

  • djalogu regolatorju
  • kondiviżjoni ta’ analiżi u data
  • intelliġenza li tħares ’il quddiem dwar it-tendenzi
  • konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati
  • attivitajiet ta’ promozzjoni u ta’ komunikazzjoni

Promozzjoni ta’ politiki ewlenin tal-UE permezz tar-raggruppament tal-Appoġġ għall-politika

Taħt dan ir-raggruppament hemm fokus partikolari fuq

  • l-isfruttar sħiħ tal-possibbiltajiet tat-trasformazzjoni diġitali matul l-implimentazzjoni tal-proġetti
  • it-trawwim tal-ekoloġizzazzjoni tal-industrija u l-inkoraġġiment tal-inklużjoni, l-ugwaljanza, id-diversità u l-parteċipazzjoni

Skopri aktar dwar il-proċess ta’ applikazzjoni

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Tagged in:  Creative Europe