Skip to main content

Culture and Creativity

i-Portunus: mobbiltà għall-artisti u l-professjonisti

Skema ta’ mobbiltà i-Portunus għall-artisti

i-Portunus hija skema ffinanzjata mill-Kummissjoni Ewropea li tappoġġja l-mobbiltà tal-artisti, il-kreaturi u l-professjonisti kulturali.

Appoġġ lill-kooperazzjoni internazzjonali

L-iskema ta’ mobbiltà i-Portunus hija l-“Erasmus” tas-settur tal-kultura. L-iskema tgħaqqad artisti, kreaturi u professjonisti kulturali internazzjonali u tappoġġja l-kollaborazzjonijiet internazzjonali fost il-pajjiżi li jipparteċipaw fil-Programm Ewropa Kreattiva.

L-iskema tipprovdi finanzjament lil individwi biex imorru f’pajjiż barrani għal perjodi qosra (7-60 jum) b’ammont massimu €3,000, permezz ta’ 2 tipi ta’ applikazzjonijiet minn:

  • Artisti individwali jew professjonisti kulturali
  • Ospiti jew organizzazzjonijiet ospitanti

Eliġibbiltà għall-finanzjament

L-iskema hija miftuħa għal

  • artisti, kreaturi u professjonisti kulturali li jaħdmu fi kwalunkwe settur kulturali ħlief fis-settur awdjoviżiv
  • organizzazzjonijiet ospitanti li jaħdmu fi kwalunkwe settur kulturali ħlief fis-settur awdjoviżiv F’każijiet ġustifikati sew, artisti stabbiliti sew, imgħallma, jew professjonijiet kulturali magħrufa jistgħu jaġixxu wkoll bħala ospiti.

Skopri aktar dwar il-proċess ta’ applikazzjoni

Sib aktar informazzjoni dwar il-proċess tal-applikazzjoni fis-sit web ta’ i-Portunus. Aqra l-esperjenzi personali tal-artisti li ħadu vantaġġ minn i-Portunus fit-taqsima tal-istejjer: Stejjer dwar i-Portunus 2019 – i-Portunus.

Tagged in:  Ewropa Kreattiva