Skip to main content

Culture and Creativity

Vjenna: ippjanar urban għan-nisa flimkien magħhom

Żvilupp komprensiv tal-viċinat fil-Belt Lag ta’ Aspern.

Pajjiż:
Type of project :
Size of city/region:
View of Aspern Lake City in Vienna, Austria

Fatti ewlenin

Studios tal-arkitettura:

Sponsor prinċipali: Wien 3420 Aspern Development AG (Belt ta’ Vjenna, Aġenzija Federali tal-Proprjetà Immobbli, Grupp tal-Assigurazzjoni ta’ Vjenna, Erste Bank)

Sena ta’ tlestija: beda fl-2003 - għadu għaddej

Erja totali: 240 ha

Belt / sfond reġjonali

Vjenna hi meqjusa bħala belt pijuniera fl-ippjanar skont il-ġeneri billi għandha aktar minn 25 sena ta’ prattika. L-Uffiċċju tan-Nisa beda sforzi ċċentrati fuq l-ippjanar fl-1991, li wasslu għal uffiċċju ta’ koordinazzjoni ddedikat fl-1998. L-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri saret strateġija mifruxa mal-belt kollha fl-2000, li tespandi fi żvilupp spazjali. Mill-2005 sal-2010, Vjenna wettqet madwar 60 proġett pilota fil-livelli ta’ ppjanar. Dan l-approċċ, iggwidat minn espert tal-ippjanar skont il-ġeneri, involva kollaborazzjoni interdixxiplinari fil-livelli amministrattivi kollha.

Il-proġett tal-Belt Lag ta’ Aspern jikkonsisti fl-iżvilupp mill-ġdid ta’ sit preċedenti ta’ mitjar li kellu l-għan li jipprovdi madwar 10,500 appartament li jakkomodaw aktar minn 20,000 persuna u li joħolqu 20,000 impjieg. Iċċentrat fuq lag artifiċjali li jkopri 240 ettaru, hu kklassifikat fost l-akbar żoni ta’ żvilupp tal-Ewropa.

L-isfida kienet li tiġi żviluppata parti ġdida sostenibbli u maqsuma b’mod ugwali tal-belt fuq perjodu twil ta’ żmien.

Soluzzjoni

Il-Belt Lag ta’ Aspern hi eżempju ta’ żvilupp urban inklużiv u konxju mill-ġeneri f’żona periferali.

L-iżviluppi tal-Belt Lag ta’ Aspern iffokaw fuq aspetti relatati mal-ġeneri u fuq il-ħtiġijiet tan-nisa - pereżempju sensittività ogħla dwar is-sikurezza fl-ispazji pubbliċi, u s-sehem akbar tagħhom ta’ xogħol ta’ kura - filwaqt li jinżamm approċċ iċċentrat fuq l-utent u enfasi qawwija fuq il-bini tal-komunità.

Il-ħtiġijiet tan-nisa ġew ikkunsidrati fit-tfassil taż-żona u tal-bini individwali. Dan kien jinkludi disinji ta’ parks, wisa’ u aċċessibbiltà tal-passaġġi għall-mixi fil-ġenb, disponibbiltà ta’ postijiet fl-ispazji pubbliċi, toroq mixgħulin sew, u struttura poliċentrika b’faċilitajiet li jinsabu 15-il minuta mixi ’l bogħod.

Iċ-ċentru b’użu mħallat jintegra l-għajxien (bi proġetti soċjali, privati u ta’ koabitazzjoni), ix-xogħol, il-kultura u l-infrastruttura soċjali.

Il-biċċa l-kbira tal-attivitajiet ta’ ppjanar ġenerali f’Aspern huma rilevanti ħafna għall-ġeneri, bħall-ewwel triq kummerċjali organizzata fl-Awstrija, li tiffaċilita x-xogħol tal-kura.

Filwaqt li jindirizza akkomodazzjoni affordabbli mil-lenti tal-ġeneri, il-proġett joħloq ambjent urban sikur u aċċessibbli fejn in-nisa jkunu jistgħu jiċċaqilqu liberament fi kwalunkwe siegħa tal-ġurnata. L-ispazji li jikkawżaw l-ansjetà, bħal spazji għal parking taħt l-art, tfasslu bir-reqqa biex itejbu s-sens ta’ sikurezza.

Kriterji għal kwalità għolja (kuntest, sens ta’ post, diversità, sbuħija)

  • Fl-2003, il-belt stabbilixxiet tim tal-proġett li jinkludi s-sidien tal-art u l-viċinati tal-madwar. Huma kellhom l-opportunità li jesprimu l-ħtiġijiet u l-ideat tagħhom u ngħataw siġġu fil-ġurija tal-kompetizzjoni mal-Ewropa kollha għall-prinċipji tad-disinn tal-ispazji pubbliċi tal-Belt Lag ta’ Aspern.
  • Saret enfasi fuq id-disinn ta’ spazji pubbliċi, b’diversi forom ta’ parks, pjazez u spazji semi miftuħin disponibbli fiż-żona kollha.
  • Il-proġett għandu l-għan li jippromwovi modi sostenibbli ta’ mobbiltà urbana u jnaqqas id-dipendenza fuq il-karozzi. Hemm rotot densi għal min jippreferi jimxi, korsiji għaċ-ċikliżmu u waqfiet tat-trasport pubbliku (karozzi tal-linja u taħt l-art) fil-qrib.
  • It-toroq u ż-żoni pubbliċi huma esklużivament imsemmija għan-nisa - eż. Simone-de-Beauvoir-Platz u Janis-Joplin-Promenade - bħala rispons sottili għall-prattika storikament prevalenti li dawn jissemmew b’mod predominanti wara l-irġiel.
  • Ir-residenti jesprimu identifikazzjoni għolja mal-komunità. Ħafna jirrapportaw li jħossuhom pijunieri urbani u jgħidu li tgħix hemmhekk donnok fuq btala, speċjalment fis-sajf meta jimxu mill-appartamenti tagħhom għal-lag bl-ilbies tal-għawm.

Ippjanar u mmaniġġar

L-Aġenzija għall-iżvilupp (Wien 3420 Aspern Development AG) hi responsabbli għall-iżvilupp ġenerali tal-proġett. L-iżvilupp u l-ippjanar isiru f’kooperazzjoni mill-qrib mal-amministrazzjoni tal-belt, peress li l-ispazji pubbliċi mibnijin mill-aġenzija tal-iżvilupp jingħataw imbagħad lill-belt għall-manutenzjoni. Unità speċifika għaż-żoni ta’ żvilupp urban fl-Uffiċċju Eżekuttiv tal-Kostruzzjoni u t-Teknoloġija tikkoordina d-dipartimenti differenti tal-belt involuti.

Wien 3420 AG tikkonsisti f’madwar 20 membru bħala staff. It-tim tal-immaniġġar tal-viċinat għandu 6 membri fuq is-sit. Barra minn hekk, ħafna impjegati tal-amministrazzjoni tal-belt jikkooperaw fuq diversi suġġetti (ippjanar urban, toroq, parks, permessi tal-bini, skejjel, kindergartens...).

Baġit u finanzjament

Il-baġit totali tal-proġett kien ta’ €5 biljun u hu ffinanzjat prinċipalment mid-dħul ta’ flus mill-iżvilupp tal-art u appoġġjat minn fondi muniċipali u nazzjonali.

Ideat trasferibbli

Is-suċċess ta’ Vjenna jinsab fit-tixrid tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-iskali u l-kompiti tal-ippjanar. Dan l-approċċ integra diversi kriterji tal-ġeneri, partikolarment influwenti fid-disinn urban, l-akkomodazzjoni, id-disinn tal-parks, it-trasport u l-mobbiltà. Implimentazzjoni b’suċċess, li tidher fil-parks pubbliċi, turi l-kontroll tas-settur pubbliku bħala sid l-art, u b’hekk tiffaċilita diversi ħtiġijiet tal-utenti. Xejra simili tapplika għad-disinn tat-toroq u l-ispazji pubbliċi, għalkemm l-impatt tagħha jonqos fis-servizzi lokali minħabba d-dinamika tas-suq.

Pariri mill-belt:

  • Sibu sħab b’saħħithom u affidabbli li huma lesti li jakkumpanjawkom matul il-proċess estiż tagħkom.
  • żommu ruħkom miftuħin għal skambju ma’ oħrajn u oqogħdu attenti x’għandkom taċċettaw u x’għandkom tirrifjutaw, kunu flessibbli u attenti, peress li dak kollu li għandu mnejn wettaqtu jista’ ma jkunx is-soluzzjoni t-tajba għad-darba li jmiss.
  • ilbsu n-nuċċalijiet tal-ġeneru tagħkom, jekk ma tagħmlux dan, tkunu qed taraw minn għajn waħda.

Informazzjoni ta’ kuntatt

Ikkuntattjaw id-Dipartiment tal-Iżvilupp Urban u l-Ippjanar Urban ta’ Vjenna bl-email.