Skip to main content

Culture and Creativity

Dimensjonijiet internazzjonali tal-wirt kulturali

L-Unjoni Ewropea hija impenjata li tippromwovi l-kultura varjata tal-Ewropa fir-relazzjonijiet internazzjonali tagħha.
kooperazzjoni internazzjonali dwar il-wirt kulturali

L-Aġenda Ġdida Ewropea għall-kultura tal-2018 iġġedded id-dedikazzjoni għall-promozzjoni tal-kultura bħala element vitali fir-relazzjonijiet internazzjonali tal-UE. Il-pedament tal-kooperazzjoni kulturali internazzjonali tal-UE huwa l-komunikazzjoni konġunta, ippubblikata fl-2016 - “Lejn strateġija tal-UE għal relazzjonijiet kulturali internazzjonali”. Wieħed mit-3 objettivi ewlenin tal-istrateġija huwa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali dwar il-wirt kulturali.

Din il-komunikazzjoni konġunta tibni fuq il-komunikazzjoni preċedenti tal-Kummissjoni tal-2014 - “Lejn approċċ integrat għall-Ewropa lejn il-wirt kulturali”. Biha, l-UE tafferma l-impenn tagħha li tavvanza l-kooperazzjoni dwar il-wirt kulturali. Hija tikkontribwixxi wkoll għall-protezzjoni tiegħu f’kooperazzjoni mal-Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO) u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.

Il-wirt kulturali huwa espressjoni importanti tad-diversità kulturali u jistħoqqlu protezzjoni apposta. L-UE jista’ jkollha rwol importanti fis-salvagwardja tal-wirt kulturali billi tipprovdi taħriġ, żvilupp tal-ħiliet u attivitajiet ta’ trasferiment tal-għarfien mal-pajjiżi u r-reġjuni sħab tagħha fid-dinja kollha.

L-UE poġġiet fil-prattika b’mod effettiv il-prinċipji tal-Istrateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali matul is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali. Is-sena ċċelebrat il-wirt kulturali tal-Ewropa madwar id-dinja bl-appoġġ tad-delegazzjonijiet tal-UE u ssieħbet ma’ pajjiżi mhux tal-UE għal sensibilizzazzjoni usa’ u implimentazzjoni aktar profonda ta’ proġetti relatati mal-wirt. Filwaqt li jibni fuq dawn il-kisbiet, il-Qafas Ewropew għall-Azzjoni dwar il-Wirt Kulturali jopera fuq 2 livelli

  • kooperazzjoni dwar il-wirt kulturali mmirata lejn żoni ġeografiċi speċifiċi
  • azzjonijiet orizzontali fuq skala dinjija

Proġetti ta’ nota relatati mad-dimensjonijiet internazzjonali tal-wirt kulturali

ILUCIDARE

Il-proġett ILUCIDARE għandu l-għan li jippromwovi u jingrana l-innovazzjoni fil-wirt kulturali u d-diplomazija billi jwaqqaf komunità internazzjonali ta’ prattikanti tal-wirt kulturali.

Skopri aktar dwar il-proġett ILUCIDARE.

Kurituri tal-Wirt tat-Triq tal-Ħarir

Fl-2018, il-Kummissjoni Ewropea (DĠ DEVCO) nediet il-Kurituri tal-Wirt tat-Triq tal-Ħarir mal-UNESCO. Il-proġett għandu l-għan li jsaħħaħ il-kontribut tal-wirt kulturali għall-prosperità, il-bini tal-paċi, il-koeżjoni soċjali u d-djalogu interkulturali fl-Asja Ċentrali, l-Iran u l-Afganistan. Hu jirrappreżenta d-Dimensjoni Internazzjonali tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali

Skopri aktar dwar il-proġett tal-Kurituri tal-Wirt tat-Triq tal-Ħarir .

L-Eżempju tal-Iraq

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Ġestjoni tal-Politika għall-Iżvilupp wettaq rapport, “Ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-protezzjoni u t-tisħiħ tal-wirt kulturali f’kuntesti ta’ kunflitt u wara kunflitt fir-reġjun tal-Lvant Nofsani - L-eżempju tal-Iraq” li kien iffinanzjat mid-Direttorat Integrat għas-Sigurtà u l-Paċi tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE). Huwa pass importanti biex nirriflettu dwar kif l-Unjoni Ewropea tista’ ssaħħaħ il-wirt kulturali bħala komponent għall-paċi u d-djalogu u kif jista’ jiġi integrat fl-istrateġiji ta’ sigurtà, fil-proċessi ta’ żvilupp u ta’ konsolidazzjoni tal-paċi.

Skopri aktar dwar ir-rapport.