Skip to main content

Culture and Creativity

Wirt diġitali Ewropew

It-teknoloġiji diġitali jipprovdu opportunitajiet ġodda biex jiġi ppreservat il-kontenut kulturali u biex il-wirt kulturali jsir aktar aċċessibbli għall-udjenzi kollha. Il-mużewijiet u l-organizzazzjonijiet kulturali li jħaddnu t-teknoloġija huma kapaċi joffru esperjenzi innovattivi għall-viżitaturi, kif ukoll jippermettu lill-pubbliku jaċċessa l-wirjiet mill-bogħod u jaraw materjal li ma jkunx qed jintwera.
wirt diġitali Ewropew

Id-Direttorat Ġenerali għan-Networks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija (CNECT) tal-Kummissjoni Ewropea huwa inkarigat mill-azzjonijiet ta’ politika, koordinazzjoni u finanzjament biex jappoġġja d-diġitalizzazzjoni u l-aċċess online tal-Istati Membri għall-materjal kulturali u l-konservazzjoni diġitali.

Skopri aktar dwar il-wirt kulturali diġitali.

Europeana – Il-pjattaforma diġitali tal-Ewropa biex tagħti s-setgħa lill-wirt kulturali

Il-missjoni tal-Europeana hija li tagħti s-setgħa lis-settur tal-wirt kulturali fit-trasformazzjoni diġitali tiegħu. Hija tappoġġja eluf ta’ mużewijiet, arkivji u libreriji Ewropej biex joffru aċċess bla ħlas għal verżjonijiet diġitalizzati ta’ xogħlijiet tal-arti, kotba u mużika.

L-Europeana ilha tiġi ffinanzjata mill-2008 taħt il-Programm tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa .

Skopri l-kollezzjoni vasta fuq Europeana.

Diġitizzazzjoni u konservazzjoni diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea tħeġġeġ dibattitu ta’ orjentazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati dwar id-diġitizzazzjoni u l-konservazzjoni diġitali, kif deskritt fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-2011 [pdf] dwar is-suġġett.

Skopri aktar dwar id-Diġitalizzazzjoni u l-Preservazzjoni Diġitali.

Permezz tal-programm ta’ Riċerka u Innovazzjoni, l-Orizzont 2020, il-Kummissjoni tinvesti fl-iżvilupp ta’ għodod diġitali u teknoloġiji avvanzati biex tappoġġja l-wirt kulturali. Il-programm Orizzont Ewropa li jmiss se jkompli b’dan il-fokus.

It-teknoloġiji diġitali se jkunu kwistjoni trasversali f’suġġetti li jindirizzaw:

 • il-protezzjoni u r-restawr tal-wirt kulturali
 • il-finanzjament sostenibbli ta’ mużewijiet u istituzzjonijiet kulturali
 • il-qawmien mill-ġdid tal-artiġjanat tradizzjonali
 • it-tisħiħ tal-potenzjal tal-innovazzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi

Wirt diġitali fil-kuntest tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018

Is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali rrikonoxxiet il-wirt kulturali bħala spettru wiesa’ ta’ riżorsi li ntirtu fil-forom u l-aspetti kollha: tanġibbli, intanġibbli u diġitali - it-tnejn “imwielda diġitali” jew diġitalizzati.

Matul is-sena, il-parteċipanti indirizzaw l-isfidi u l-opportunitajiet ippreżentati mit-teknoloġiji diġitali għas-settur tal-wirt. L-objettivi ewlenin kienu li

 • jiġu promossi soluzzjonijiet li jagħmlu l-wirt kulturali aċċessibbli għal kulħadd, inkluż permezz ta’ mezzi diġitali
 • jiġu appoġġjati l-iżvilupp ta’ ħiliet speċjalizzati u ttejjeb il-ġestjoni tal-għarfien u t-trasferiment tal-għarfien għas-settur tal-wirt kulturali
 • tiġi promossa r-riċerka u l-innovazzjoni b’relazzjoni mal-wirt kulturali

Matul is-Sena Ewropea ġew implimentati diversi inizjattivi li jenfasizzaw l-intersezzjoni bejn il-wirt kulturali u diġitali, bħall-“Mappa ta’ Storja”. Din l-għodda interattiva online ġiet żviluppata miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni biex tipprovdi informazzjoni rapida, faċli biex tiġi aċċessata u faċli għall-utent dwar l-inizjattivi tal-wirt kulturali fl-Ewropa.

Proġetti oħra b’fokus fuqhom

Nikkollegaw il-Kollezzjonijiet Ewropej Medjevali Bikrija (CEMEC)

Dan il-proġett applika teknoloġija avvanzata permezz ta’ network kollaborattiv ta’ eżibizzjonijiet minn pajjiżi differenti. Iffinanzjat taħt il-programm Ewropa Kreattiva, ipproduċa

 • wirja li tivvjaġġa dwar il-konnettività u l-iskambju matul il-Medju Evu Bikri fl-Ewropa
 • mudelli 3D ta’ kwalità għolja
 • applikazzjonijiet u animazzjonijiet diġitali biex isaħħu l-esperjenza tal-wirja

Skopri aktar dwar il-proġett CEMEC.

EUdigiTAC

Il-EUdigiTAC hija pjattaforma miftuħa għall-artiġjani biex jaqsmu u juru modi kif jaħdmu mal-artiġjanat. Iffinanzjata taħt il-programm Ewropa Kreattiva, għenet lin-nissieġa u lill-esperti tal-artiġjanat tat-tessuti jużaw il-media soċjali biex jaqsmu l-għarfien tagħhom u biex jispiraw liż-żgħażagħ.

Aqra aktar dwar EUdigiTAC.

Arches

B’ħidma ma’ persuni b’diżabbiltà, dan il-proġett żviluppa soluzzjonijiet teknoloġiċi innovattivi biex jiżdied l-aċċess għal artefatti kulturali b’finanzjament mill-programm Orizzont 2020. Dawn l-artefatti kienu jinkludu

 • video avatars bil-lingwa tas-sinjali
 • riljiev artistiku tattili
 • apps mingħajr ostakli għaż-żjarat fil-mużewijiet
 • logħob għal smartphones u tablets

Skopri aktar dwar Arches.