Skip to main content

Culture and Creativity

Ġestjoni tar-riskju għall-wirt kulturali

wirt kulturali u ġestjoni tar-riskju

Hemm fis-seħħ diversi strumenti u programmi għall-prevenzjoni u r-rispons ta’ emerġenza fil-livell tal-UE. Diversi Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea huma involuti fil-ġestjoni ta’ strumenti bħal dawn. Hawn taħt issib lista tal-mekkaniżmi ewlenin.

Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (EUCPM)

Il-protezzjoni żgurata taħt l-EUCPM primarjament tkopri n-nies, iżda tinkludi wkoll l-ambjent u l-proprjetà, fosthom il-wirt kulturali. Bħala eżempju wieħed, l-EUCPM ivvaluta l-ħsara kkawżata min-nirien lill-katedral ta’ Notre Dame fl-2019 u rrakkomanda attivitajiet speċifiċi ta’ restawr.

Biex jattiva l-protezzjoni, il-pajjiż fejn isseħħ l-emerġenza jrid jibgħat talba għal assistenza liċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tar-Reazzjoni f’każ ta’ Emerġenza.

Skopri aktar dwar il-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili.

Copernicus

Is-Servizzi Copernicus, speċjalment is-Servizz ta’ Ġestjoni tal-Emerġenzi, jgħinu lill-Istati Membri tal-UE (u pajjiżi awtorizzati oħra) jimmaniġġjaw l-impatt tal-perikli ġeografiċi, kemm naturali kif ukoll mhux naturali. Copernicus jassisti wkoll lill-pajjiżi f’avvenimenti meteoroloġiċi estremi għal żoni mhux popolati. Is-servizz jista’ jipprovdi mapep dettaljati bbażati fuq data satellitari u informazzjoni ġeografika għall-emerġenzi.

Skopri aktar dwar x’toffri l-azzjoni tas-Servizz Copernicus b’appoġġ għall-wirt kulturali.

Proġetti magħżulin

Il-proġett STORM

Dan il-proġett, iffinanzjat taħt l-Orizzont 2020, jipprovdi għodod ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet kritiċi għall-partijiet ikkonċernati tal-Wirt Kulturali Ewropew li jiffaċċjaw it-tibdil fil-klima u l-perikli naturali.

Skopri aktar dwar il-proġett STORM.

Proġett Hyperion

Dan il-proġett, iffinanzjat taħt l-Orizzont 2020, jagħmel użu minn għodod, servizzi u teknoloġiji ġodda eżistenti biex iwassal pjattaforma integrata ta’ valutazzjoni tar-reżiljenza li tindirizza r-riskju ta’ perikli multipli. L-għan tal-proġett huwa li joffri rispons aktar mgħaġġel, adattat u effiċjenti, u r-rikostruzzjoni sostenibbli ta’ żoni storiċi.

Skopri aktar dwar il-proġett Hyperion.