Skip to main content

Culture and Creativity

Kompetenzi tal-UE fil-wirt kulturali

Ir-rwol tal-Unjoni Ewropea huwa li tassisti u tikkomplementa l-azzjonijiet tal-Istati Membri fil-preservazzjoni u l-promozzjoni tal-wirt kulturali tal-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea żviluppat għadd ta’ politiki u programmi rilevanti għal dan il-għan. Hi tappoġġja u tippromwovi wkoll il-kollaborazzjoni politika bejn l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati dwar il-wirt kulturali.

Il-qafas strateġiku tal-UE għall-wirt kulturali jikkonsisti mill-elementi li ġejjin:

Skopri aktar dwar ir-rwol tal-UE fil-qasam