Skip to main content

Culture and Creativity

Atturi ewlenin dwar il-wirt kulturali: Partijiet ikkonċernati tal-Wirt Kulturali

atturi ewlenin tal-wirt kulturali

Partijiet ikkonċernati ewlenin tal-wirt kulturali

Europa Nostra

Europa Nostra hu network pan-Ewropew ta’ 250 organizzazzjoni membru u 150 organizzazzjoni assoċjata li għandu l-għan li jissalvagwardja l-wirt kulturali u naturali tal-Ewropa.

Europeana

Europeana hi l-pjattaforma diġitali tal-Ewropa. Il-missjoni tagħha hi li tagħti s-setgħa lis-settur tal-wirt kulturali fit-trasformazzjoni diġitali tiegħu.

Network tal-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Mużewijiet (NEMO)

In-NEMO jirrappreżenta l-komunità tal-mużewijiet tal-istati membri tal-Kunsill tal-Ewropa. Flimkien, il-membri tan-NEMO jitkellmu għal aktar minn 30,000 mużew fl-Ewropa kollha.

Kunsill Internazzjonali tal-Mużewijiet (ICOM)

L-ICOM hu impenjat għar-riċerka, il-konservazzjoni, il-kontinwazzjoni u l-komunikazzjoni mas-soċjetà tal-wirt naturali u kulturali tad-dinja.

Kunsill Internazzjonali dwar il-Monumenti u s-Siti (ICOMOS)

L-ICOMOS hu organizzazzjoni internazzjonali mhux governattiva ddedikata għall-konservazzjoni tal-monumenti u s-siti tad-dinja.

Ċentru Internazzjonali għall-Istudju tal-Preservazzjonijiet u r-Restawr tal-Proprjetà Kulturali (ICCROM)

L-ICCROM hu organizzazzjoni intergovernattiva li taħdem biex tippromwovi l-konservazzjoni tal-forom kollha tal-wirt kulturali.

ASSOCIATION des Centres Culturels de Rencontre (ACCR Europe)

L-ACCR tibda u tikkoordina attivitajiet kollettivi biex tiżgura s-sinerġija tal-proġetti tal-membri tagħha u tagħtihom reżonanza usa’. Bħala siti ta’ wirt iddedikati għal proġetti artistiċi, kulturali u xjentifiċi innovattivi, il-membri tan-network huma involuti ħafna fil-promozzjoni tas-settur kulturali, fl-edukazzjoni, u fi kwistjonijiet ta’ żvilupp reġjonali.

Kunsill tal-Ewropa tal-Arkitetti

Il-Kunsill tal-Arkitetti tal-Ewropa hu organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ iddedikata għall-promozzjoni tal-apprezzament u l-kwalità tal-arkitettura. Hu jrawwem prinċipji ta’ bini sostenibbli, skemi ta’ kooperazzjoni transfruntiera u azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni dwar il-politika.

Culture Action Europe

Culture Action Europe hi organizzazzjoni li tippromwovi l-kultura u xxerred informazzjoni dwar il-politiki u l-leġiżlazzjoni Ewropej li għandhom impatt fuq l-iżvilupp kulturali tas-soċjetajiet Ewropej. Hi wkoll pjattaforma għall-iskambju, it-twassil u l-pubblikazzjoni ta’ ideat u dibattiti dwar il-politiki Ewropej.

Civilscape

Civilscape hi federazzjoni internazzjonali li tiddedika l-ħidma tagħha għall-protezzjoni, l-immaniġġjar u l-ippjanar tal-pajsaġġi.

Kunsill Ewropew tal-Mużika

Il-Kunsill tal-Mużika Ewropew hu organizzazzjoni umbrella għall-ħajja mużikali fl-Ewropa, li tippromwovi s-sinifikat soċjali u politiku tad-diversità mużikali fl-Ewropa.

Network Ewropew dwar l-ġestjoni u l-politika kulturali (ENCATC)

L-ENCATC hu network Ewropew dwar l-ġestjoni u l-politika kulturali.

Rotta Ewropea tal-Wirt Industrijali (ERIH)

L-ERIH hi n-netwerk ta’ informazzjoni tat-turiżmu tal-wirt industrijali fl-Ewropa, li jirrappreżenta aktar minn 1,000 sit f’43 pajjiż Ewropew.

Network tar-Riċerka u l-Innovazzjoni tar-Reġjuni Ewropej (ERRIN)

L-ERRIN hu pjattaforma ta’ aktar minn 125 organizzazzjoni reġjonali tal-partijiet ikkonċernati minn 22 pajjiż Ewropew. Hu jiffoka fuq il-politika tar-riċerka u l-innovazzjoni, il-programmi ta’ finanzjament u l-iżvilupp tal-proġetti.

Istituti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea għall-Kultura (EUNIC)

L-EUNIC hu n-network Ewropew ta’ organizzazzjonijiet involuti f’relazzjonijiet kulturali.

Eurocities

Eurocities hu network ta’ bliet ewlenin Ewropej.

Voluntieri tal-Wirt Ewropew

Il-Voluntieri tal-Wirt Ewropew hi organizzazzjoni attiva fil-volontarjat relatat mal-wirt. L-għan ewlieni tagħha hu li tistabbilixxi rabtiet bejn l-oqsma tal-wirt u l-volontarjat permezz ta’ proġetti prattiċi u attivitajiet edukattivi.

Assoċjazzjoni Ewropea tad-Djar Storiċi

Din l-assoċjazzjoni umbrella tkopri 24 assoċjazzjoni nazzjonali ta’ djar storiċi bi sjieda privata. L-għan ewlieni tagħha hu li tqajjem kuxjenza u tippromwovi l-wirt kulturali privat.

Organizzazzjoni tal-Proprjetarji tal-Art Ewropej (ELO)

L-ELO hi impenjata li tippromwovi kampanja sostenibbli u prospera u li żżid l-għarfien relatat ma’ kwistjonijiet ambjentali u agrikoli.

Federazzjoni għar-Rakkontar tal-Istorja Ewropea

Il-Federazzjoni għar-Rakkontar tal-Istorja Ewropea tapprova r-rakkontar tal-istejjer bħala arti produttiva. Hi għandha l-għan li tiżviluppa l-kwalità, l-arti, id-dokumentazzjoni, il-mobbiltà u l-kompetenzi professjonali, u li tapplika din id-dixxiplina għal setturi kulturali u soċjali oħrajn.

Futur għall-Wirt Reliġjuż (FRH)

L-FRH hu n-network Ewropew mhux reliġjuż u mingħajr skop ta’ qligħ impenjat li jikkonserva, jipproteġi u jippromwovi l-wirt reliġjuż.

Network Ewropew ta’ Informazzjoni dwar il-Wirt Kulturali (HEREIN)

Żviluppat fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa, l-HEREIN jiġbor flimkien l-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej inkarigati mill-politiki u l-istrateġiji nazzjonali tal-wirt kulturali biex jifforma network uniku ta’ kooperazzjoni fil-qasam tal-Wirt Kulturali.

ICLEI - Gvernijiet Lokali għas-Sostenibbiltà

L-ICLEI hu network globali ta’ gvernijiet lokali u reġjonali impenjati lejn l-iżvilupp urban sostenibbli.

Interpret Europe

Interpret Europe hi pjattaforma Ewropea għall-kooperazzjoni u l-iskambju, speċjalment dwar ir-riċerka u l-edukazzjoni.

Assoċjazzjoni tal-Kultura Michael (MCA)

MCA hi network transdominju Ewropew iddedikat għall-promozzjoni u l-valorizzazzjoni tal-Wirt Kulturali Diġitali Ewropew.

Assoċjazzjoni tal-Impjegaturi tal-Arti, League Europe (PEARLE)

Il-PEARLE hi l-vuċi tal-mużika, l-arti tal-ispettaklu u l-organizzazzjonijiet ta’ spettaklu live.

Network tal-Wirt Kulturali

In-networks Ewropa Kreattiva huma appoġġjati mill-programm Ewropa Kreattiva. Uħud minn dawn il-komunitajiet huma attivi fil-qasam tal-Wirt Kulturali.

Skopri aktar dwar l-attivitajiet tagħhom.

Networks u pjattaformi ta’ Orizzont 2020, bħall-proġett NETCHER. Network u pjattaforma soċjali għat-Tisħiħ u l-Bini mill-Ġdid tal-Wirt Kulturali li jiġbru atturi involuti fil-preservazzjoni kulturali sabiex jibnu network ta’ informazzjoni Ewropew u karta ta’ prattiki tajba kontra t-traffikar u s-serq ta’ oġġetti kulturali.