Skip to main content

Culture and Creativity

Published:

Mid-Danimarka għal Rhodopes: inqarrbu s-sajd lejn iċ-ċittadini

Dan il-proġett ġie ffinanzjat permezz tan-network FARNET, taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS). FARNET ilaqqa’ flimkien il-Gruppi ta’ Azzjoni Lokali tas-Sajd (FLAGs) u joħloq sħubijiet għall-finanzjament ta’ proġetti lokali.

Sectors:
Countries:
Budget size:
Source of funding:
Boy point at fish

Fil-każ ta’ dan il-proġett, wara żjara ta’ studju lill-FLAG li jinsab fi Fyn, id-Danimarka, membru tal-assoċjazzjoni tas-sajjieda mill-Bulgarija kien ispirat biex jadatta wieħed mill-proġetti Daniżi għaż-żona lokali tiegħu. Il-FLAG Bulgaru identifika t-tisħiħ tat-turiżmu u s-sajd rikreattiv bħala prijoritajiet għaż-żona ta’ Rhodopes, li għandhom jinkisbu filwaqt li jiġu rispettati ż-żoni naturali protetti. Dan il-proġett kellu l-għan li jagħti spinta lit-turiżmu u jtejjeb l-għarfien lokali tal-wirt tas-sajd.

Permezz ta’ dan il-proġett FLAG, is-Soċjetà lokali tal-Kaċċa u s-Sajd bniet ċentru ta’ wirjiet tas-sajd f’bini antik li kienu proprjetà tagħhom u ddisinjaw il-materjal li għandu jintwera, bħal repliki ta’ daqs sħiħ tal-ispeċijiet tal-ħut lokali. Huma żviluppaw ukoll pjattaforma web li telenka informazzjoni dwar it-turiżmu u s-sajd bħal akkomodazzjoni, punti ta’ informazzjoni, ħwienet tal-indirizzi tas-sajd, kif ukoll ħwienet u ristoranti fejn il-viżitaturi jistgħu jduqu prodotti friski.

Imnedija fl-2020, il-pjattaforma web kellha aktar minn 1,700 żjara fl-ewwel ftit xhur tagħha, u ċ-ċentru tal-wirjiet qed jintuża għal żjarat fl-iskejjel, attivitajiet edukattivi ambjentali, avvenimenti ta’ sensibilizzazzjoni kif ukoll kondiviżjoni tal-għarfien dwar suġġetti relatati mal-wirt naturali. Dan il-proġett diġà wera li huwa trasferibbli u jista’ jirrappreżenta prattika tajba utli għaż-żoni kollha tas-sajd bil-potenzjal li jiżviluppaw it-turiżmu bbażat fuq is-sajd, speċjalment fejn l-istatus protett taż-żona li għandha tiġi sfruttata jagħmilha diffiċli biex jinbdew negozji ġodda.

Il-proġett kien ikkoordinat mis-Soċjetà tal-Kaċċa u s-Sajd ta’ Devin f’kollaborazzjoni mal-High Western Rhodopes FLAG. Filwaqt li l-baġit totali tal-proġett kien ta’ €43,271, l-UE kkontribwiet b’€36,780 permezz ta’ finanzjament mill-FEMS.