Skip to main content

Culture and Creativity

Published:

Orfeo u Majnun

Orfeo u Majnun (O&M) huwa proġett ta’ teatru mużikali inklużiv, interkulturali u multilingwi żviluppat b’approċċ parteċipattiv immexxi mill-komunità, iffinanzjat taħt il-programm Ewropa Kreattiva.

Sectors:
Countries:
Budget size:
Source of funding:
Actors on a theater set

O&M hu kkaratterizzat minn natura interdixxiplinari b’saħħitha, li tikkombina diversi forom tal-arti u timmira li tindirizza sfidi soċjali, kulturali u urbani differenti. Dan jinvolvi komunitajiet, artisti professjonali u taċ-ċittadini, kif ukoll gruppi f’riskju ta’ esklużjoni soċjali.

Il-proġett beda mill-kombinazzjoni ta’ żewġ miti antiki (il-mit Grieg ta’ Orfeo u Ewridiċe u l-istorja Għarbija ta’ mħabba ta’ Lajla), il-proġett għandu l-għan li jiżviluppa u jippreżenta teatru mużikali li jinkorpora approċċ interdixxiplinari u parteċipattiv immexxi mill-komunità, billi jippromwovi opportunitajiet għal interpretazzjoni komuni taż-żewġ miti, fehim reċiproku u trasferiment kulturali. F’dan il-kuntest, il-proġett għandu d-differenzi kulturali u s-similaritajiet u jeħtieġ proċess ta’ esplorazzjoni tal-kulturi differenti li jistgħu jinstabu fiż-żewġ miti.

Il-proġett huwa maqsum f’żewġ partijiet, l-ewwel waħda għandha l-għan li toħloq wirja li tivvjaġġa fejn iċ-ċittadini jkunu jistgħu juru s-snajja’ artistiċi tagħhom fil-bliet differenti tal-organizzazzjonijiet sħab. It-tieni parti tal-proġett tiffoka fuq prestazzjoni teatrali u mużikali miktuba mill-perspettiva ta’ Lajla u Ewridiċe, u b’hekk tgħaqqad mużika u miti oċċidentali u orjentali, meqjusa bħala wirt kulturali intanġibbli u tipprovdi opportunitajiet biex jinġiebu flimkien nies ta’ sfond divers. Il-prestazzjoni tinkludi kemm artisti professjonali kif ukoll mużiċisti kif ukoll mhux professjonisti.