Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Il-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni tal-EIT huma sħubijiet li jlaqqgħu flimkien negozji, ċentri ta’ riċerka u universitajiet u li għandhom l-għan li jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom u joħolqu ambjenti favorevoli għall-proċessi ta’ ħsieb kreattiv u l-innovazzjoni biex jiffjorixxu. Il-Komunitajiet jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ prodotti u servizzi innovattivi, jibdew kumpaniji ġodda u jħarrġu ġenerazzjoni ġdida ta’ intraprendituri. Il-Komunità tal-Kultura u l-Kreattività tal-EIT se tipprovdi soluzzjonijiet innovattivi biex tgħin lis-setturi u l-industriji jsiru aktar b’saħħithom u aktar reżiljenti. Din il-komunità tal-innovazzjoni se tħarreġ lill-intraprendituri futuri tas-settur, se tappoġġja impriżi avvanzati, u se tipprovdi soluzzjonijiet innovattivi għall-isfidi li qed jiffaċċjaw is-setturi. Sejħa għal proposti tistieden lill-konsorzji biex iressqu l-ideat tagħhom għall-KKI l-ġdida tal-EIT Kultura u Kreattività, u dan wassal għall-ftuħ ta’ opportunitajiet ta’ finanzjament fl-2023. L-organizzazzjonijiet huma mistiedna wkoll jissieħbu fi pjattaforma ta’ networking biex jitgħallmu aktar dwar il-proċess ta’ żvilupp tal-komunità tal-Kultura u l-Kreattività tal-EIT, kif ukoll biex jingħaqdu ma’ sħab potenzjali għas-Sejħa għal Proposti tal-EIT li jmiss.

Total budget
€95.5 biljun
Dates
Sena fiskali 2021 - 2027
Grant / loan size
mhux applikabbli
Who can apply
Huma biss il-proposti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin li se jitqiesu eliġibbli:
• il-konsorzju li japplika għandu jkun fih mill-anqas tliet organizzazzjonijiet sħab indipendenti stabbiliti f’mill-anqas tliet Stati Membri differenti
• mill-anqas żewġ terzi tal-organizzazzjonijiet sħab li jiffurmaw il-konsorzju huma stabbiliti fi Stati Membri differenti
• il-konsorzju li japplika jinkludi mill-anqas istituzzjoni waħda ta’ edukazzjoni għolja, istituzzjoni ta’ riċerka waħda u kumpanija privata waħda
• il-proposta trid tiġi sottomessa minn konsorzju li jkun fih massimu ta’ 50 sieħeb.
No. of partners needed
Tal-anqas 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Sejħiet għall-proposti
Total initiative budget
mhux applikabbli
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
4
Need count
4